Narva linn


Kutse Narva Linnavolikogu istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. detsembril 2016 algusega kell 14.00, Peetri plats 1 II korruse saalis.
Päevakord:

1. Jõesuu tn 5 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine.(OE265)
2. Narva Linnavolikogu 06.03.2008 määruse nr 16 „Narva linna heakorra eeskiri“ muutmine.(ME043)
3. Põhja-Kudruküla tee L8, Põhja-Kudruküla tee L9 ja Põhja-Kudruküla tee L10 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine.(OE263)
4. Linnavara kasutusse andmine (SA Narva Sadam).(ОE267)
5. Narva Linnavolikogu 15.09.2016 otsuse nr 228 „Kinnistute asukohaga Linda 26, 30, Suur-Aguli 13, Narva, võõrandamine“ muutmine.(ОE266)
6. Narva Linnavolikogu määruste muutmine.(ME044)
7. Projekti „Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja fassaadi soojustamine“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine.(ОE268)
8. Projekti „TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine ning Narva Linnavolikogu 14.08.2014 otsuse nr 102 “Projekti “Rahu ja Kerese tänavate rekonstrueerimistööd” teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine.(ОE269)
9. Projekti „Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, I etapp“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine.(ОE270)
10. Projekti „Küttesüsteemi väljavahetamine Narva lasteaias Põngerjas, I etapp“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine.(ОE271)
11. Narva Linnavolikogu 23.04.2015 määruse nr 14 „Esimesse klassi mineva lapse toetuse maksmise kord Narva linnas“ muutmine.(ME016)
12. Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine.(ME042)
13. Narva Linnavolikogu 29.01.2015 määruse nr 2 „Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend“ muutmine.(ME040)
14. Narva linna 2017. aasta eelarve kinnitamine.(ME041)
15. Linnavolikogu õigus- tarbijakaitse- ja korrakaitsekomisjoni tegevuse lõpetamine.(OE264)
16. Linnavolikogu noorsootöö ja lastekaitse komisjoni koosseisu muutmine.(OE273)
17. Arupärimisele vastamine: Linnavolikogu liikmete T.Luigase, A.Tšuhljajevi, T.Gordejeva ja N.Sinjakova arupärimisele „Narva Joaoru rannahoone“ (20.10.2016 nr 2-21/10526) vastab linnavalitsuse liige G.Ignatov (04.11.2016 nr 1.1-13/10526-2, lisa).
18. Arupärimisele vastamine: Linnavolikogu liikmete T.Gordejeva, T.Luigase, A.Tšuhljajevi, N.Sinjakova ja A.Kutti arupärimisele „Ehitiste legaliseerimine“ (20.10.2016 nr 2-21/10537) vastab linnavalitsuse liige G.Ignatov (26.10.2016 nr 1.12-2/10537-2).
19. Arupärimisele vastamine: Linnavolikogu liikmete N.Sinjakova, A.Tšuhljajevi ja V.Kasterini arupärimisele „Linnavalitsuse liikmest G.Ignatovist“ (17.11.2016 nr 2-21/11605) vastab linnapea T.Tammiste (08.12.2016 nr 1.27/11605-2).


Aleksandr Jefimov
Narva Linnavolikogu esimees

Lisatud 09.12.2016, 11:43
Muudetud 09.12.2016, 12:30

eelmine järgmine