Narva linn


Läheneb tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja taotluste esitamise tähtaeg

Ühingud saavad taotlusi tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kandmiseks esitada 1. märtsini. Nimekirja soovivatel ühingutel on võimalik 1. veebruaril osaleda ka maksu- ja tolliametis toimuval koolitusel.

Taotluse esitamiseks peab ühing tegutsema avalikes huvides ja heategevuslikult. Lisaks peab ühing olema tegutsenud vähemalt kuus kuud enne taotluse esitamist ning peab tegutsemisperioodi kohta olema esitanud majandusaasta aruande.

„Tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja kuulumise peamised plussid on, et see annab võimaluse saada oma tegevuse rahastamiseks tulumaksusoodustusega kingitusi ja annetusi, maksta teatud tingimustel tulumaksuvabalt stipendiume ja anda toimetulekuabi,“ selgitas teenindusosakonna talitusejuhataja Monika Jõesaar.

Kindlasti peaksid ühingud Jõesaare hinnangul arvestama sellega, et nimekirjas olemine toob kaasa lisakohustusi ehk tuleb hakata aru andma tulude kasutamise ja saadud kingituste ning annetuste kohta. „Kui ühing oma tegevuses tulumaksusoodustusi kasutada ei saa, siis on järelemõtlemise koht, kas nimekirja saamine on vajalik, sest ilma soodustusteta ei ole ühingul ju mõtet oma halduskoormust tõsta,“ lisas Jõesaar.

Taotluse nimekirja kandmiseks leiate maksu- ja tolliameti kodulehelt, samuti leiate sealt info nimekirja kandmise eeliste kohta. Otsus nimekirja kandmiseks tehakse 1. juuliks. Koolitusele saate registreerida siin.


Tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja taotlus

Tulumaksusoodustuse saamiseks peab heategevuslikult ja avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, sihtasutus ja usuline ühendus esitama nõuetekohase taotluse tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja kandmiseks ning kelle tegevus ja dokumendid (asutamisleping, põhikiri) vastavad tulumaksuseaduse § 11 nõuetele.

Tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja kuulumine annab ühingule võimaluse saada tulumaksusoodustust annetustelt ja kingitustelt ning maksta teatud tingimustel tulumaksuvabalt stipendiumeid. Enne tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja kandmise taotluse esitamist palume kindlasti tutvuda nimekirja kandmise eelistega ja juhendiga vormi TMIN täitmiseks.

Taotluse nimekirja kandmiseks saab edastada Maksu- ja Tolliametile 1. märtsiks või 1. septembriks. Taotluse esitajad kantakse nimekirja vastavalt 1. juulist või 1. jaanuarist.

Vorm TMIN / Taotlus tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kandmiseks;
Juhend alates 01.01.2015 vormi TMIN täitmise ja nimekirja kandmise kohta.

Juhime tähelepanu, et koolitaja tulumaksusoodustusega nimekirja kuulumine ei ole eelduseks koolitatava poolt õppemaksult tulumaksutagastuse taotlemisel. Õppemaksult tulumaksutagastuse taotlemisel on oluline koolitusloa olemasolu koolituse läbiviijal. Täpsemalt saate lugeda Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehelt "Koolitus- või tegevusluba".

Küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust:
e-posti aadressil emta@emta.ee
tel 6762029, 6762007

Kasulikud lingid:
Valdkonda puudutavad juhendid
Tulumaksuseadus
Rahandusministri 18.12.2014 määrus nr 53
Mittetulundusühingute seadus
Sihtasutuste seadus
Kirikute ja koguduste seadus
Haldusmenetluse seadus
Eesti spordiregister
Maksu- ja Tolliameti koolitused


Maksu- ja Tolliamet

Lisatud 24.01.2017, 14:36
Muudetud 24.01.2017, 15:50

eelmine järgmine