Narva linn


Kutse Narva Linnavolikogu istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub neljapäeval 29. oktoobril 2020 kell 16.00 Peetri plats 1, II korruse saalis.

Päevakord:

1. Vana-Joala tee 9 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine (OE054).
2. Narva Linnavolikogu 17.01.2008. a määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine (ME022).
3. Riigihanke „Narva linna välisvalgustuse hooldustööd 2021-2022“ avatud hankemenetluse korraldamiseks nõusoleku andmine (OE055).
4. Riigihanke „Narva linna liikluskorraldusvahendite korrashoid 2021-2023“ avatud hankemenetluse korraldamiseks nõusoleku andmine (OE056).
5. Munitsipaaleluruumi A. Puškini tn 65-31 Narvas otsustuskorras võõrandamine (OE057).
6. Kinnistu mõttelise osa omandamine (A. Puškini 26, Narva) (OE058).
7. Kinnistu omandamine (A. Puškini 33a, Narva) (OE059).
8. Kinnistu omandamine (Kosmonaudi 6, Narva) (OE060).
9. Narva linna 2020. aasta eelarve muutmine (ME023).
10. Narva linna omandis olevate eluruumide valitsemise kord (ME016).
11. Eluruumi vajavate isikute arvestuse kord Narva linnas (ME017).
12. Elamistingimuste parandamist vajavate isikute arvestuse kord Narva linnas (ME018).
13. Spetsialistidele munitsipaalkorterite üürile andmise kord Narva linnas (ME019).
14. Narva Linnavolikogu 14.06.2018 määruse nr 11 „Esimesse klassi mineva lapse toetuse maksmise kord Narva linnas“ muutmine (ME021).
15. Narva Linnavolikogu 09.06.2016 määruse nr 15 „Linnatoetuse maksmise kord Narva linnas“ muutmine (ME020).
16. Arupärimisele vastamine: linnavolikogu liikmete arupärimisele „Sotsiaalabiameti teenistujatele lisatasude väljamaksmisest“ (25.09.2020 nr 2-21/9114) vastab linnavalitsuse liige J. Vassiljeva (08.10.2020 nr 1.27 /9114-2).
17. Arupärimisele vastamine: linnavolikogu liikmete arupärimisele „Linnamajandusameti teenistujatele lisatasude väljamaksmisest“ (25.09.2020 nr 2-21/9116) vastab linnavalitsuse liige J. Skulatšova (08.10.2020 nr 1.27 /9116-2).
18. Arupärimisele vastamine: linnavolikogu liikme arupärimisele „Sisekontrollsüsteem Narva Linnavalitsuses“ (25.09.2020 nr 2-21/9113) vastab linnapea A. Jevgrafov (09.10.2020 nr 1.27 /9113-2).

Irina Janovitš
Narva Linnavolikogu esimees

Lisatud 23.10.2020, 11:50
Muudetud 23.10.2020, 15:09

eelmine järgmine