Narva linn


Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti teade

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 16 lg 2 punkti 1 alusel Narva jõe äärde planeeritavate seirepositsioonide keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust.

Kõnealune KMH algatati TTJA 30.11.2020 kirjaga nr 16-6/20-15531-004 Politsei- ja Piirivalveameti 27.10.2020 taotluse alusel. KMH koos Natura asjakohase hindamisega viiakse läbi ehitusprojekti koostamise käigus.

Projektiga kavandatakse tõhusama riigipiiri valve korraldamiseks Narva jõe äärde 15 seirepositsiooni (vantidega metallsõrestikmasti) koos juurdepääsuteede, elektri- ja sideühendusega. Positsioonide ulatus on alates Vasknarva positsioonist nimega Vasknarva suue (X= 6545623.1, Y= 714953.1) kuni positsioonini Kaunissaar (X= 6597123.8, Y=732356.2). Osad positsioonid paiknevad Natura 2000 aladel.

KMH osapooled:
Arendaja on Politsei- ja Piirivalveamet (registrikood: 70008747), kontaktandmed: Taivo Surva: e-post taivo.surva@politsei.ee, telefon 53323749.
Otsustaja on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Liis Piper, e-post liis.piper@ttja.ee, telefon 6672151.
KMH läbiviija on Lemma OÜ (registrikood 11453673), juhtekspert Piret Toonpere (KMH litsents KMH0153), e-post piret@lemma.ee, telefon 5059914.

KMH programmiga on võimalik avaliku väljapaneku jooksul tutvuda TTJA veebilehel või TTJA avalikus dokumendiregistris (registreerimise number 16-6/20-15531-027).

KMH programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada avaliku väljapanku jooksul 5. märts kuni 20. märts 2021 saates kirja TTJA e-posti aadressile info@ttja.ee või paberkandjal postiaadressile Endla 10a, Tallinn 10122.

Seoses COVID19 levikuga ning vastavalt siseriiklikult kehtestatud piirangutele toimub KMH programmi avalik arutelu 25. märtsil 2021 kell 16.00 veebikeskkonnas Microsoft Teams. Veebi aruteluga saab liituda TTJA kodulehel, vastaval teatel asuvale lingile vajutades ning järgides instruktsioone.
Palume veebikeskkonnas toimuvale avalikule arutelule eelnevalt registreerida e-posti aadressil
liis.piper@ttja.ee hiljemalt 23. märts 2021.

Lisad:
- Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti 04.03.2021 kiri nr 16-6/20-15531-028
- Programmi tutvustus vene keeles


Liina Roosimägi
ehituse tegevusõiguse valdkonna juht osakonna juhataja ülesannetes
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Lisatud 05.03.2021, 11:06
Muudetud 05.03.2021, 11:38

eelmine järgmine