Narva linn


Linnamajandusameti teade (õigusalane nõustamine)

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet kutsub esitama pakkumust õigusabi osutamiseks korteriühistutele, aiandusühistutele, garaažihooneühistutele (õigusalane nõustamine).

Teenuste kirjeldus ja maht
1. Teenust osutatakse 2021. aasta jooksul, ajamaht vähemalt 16 tundi kuus.
2. Teenuse osutamise viis ja koht – konsulteerimine kogu vastuvõtuaja vältel ruumides asukohaga, Peetri plats 1, Narva.
3. Teenuse sisu:
• Narva linna haldusterritooriumil asuvate korteriühistute, aiandusühistute, garaažihooneühistute liikmete ja juhatuse vastuvõtt ja õigusalane nõustamine küsimustes, mis on seotud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse, hooneühistuseaduse, mittetulundusühingute seaduse ja tulundusühistuseaduse kohaldamisega ning eelviidatud ühingute liikmete ja ühingute omavahelisi suhteid reguleerivate õigusaktidega.
• Konsulteerimise esemega seotud dokumentide juriidiline kontroll, konsulteeritavatele lihtsamate juriidiliste dokumentide koostamine kohtueelses/kohtuvälises menetluses,.
• Üldiseks kasutamiseks mõeldud õigusalaste dokumentide koostamine (sh ühistute põhikirja, üldkoosoleku protokolli jne näidise koostamine). Teenuse osutamisel koostatud õigusalased dokumendid on tellija omand ja antakse tellijale üle elektroonilisel teel. Tellijal on õigus neid kasutada omal äranägemisel (sh avalikustada veebilehel või ajalehes või edastada huvitatud isikutele muul viisil).

Nõuded konkursil osalejale
• Konkursil võivad osaleda juriidilised ja füüsilised isikud, kes osutavad õigusabiteenust.
• Õigusabiteenust pakkuva juriidilise isiku korral on vajalik isiku olemasolu, kes töötab antud juriidilise isiku juures töölepingu alusel või on juriidilise isiku juhatuse liige, on hariduselt jurist ning tema haridus vastab Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lg 2 sätestatule või tunnustatud välisriigis omandatud kvalifikatsioonile. Teenust osutatakse ainult ülalmainitud isiku kaudu.
• Füüsiline isik peab olema hariduselt jurist ning tema haridus peab vastama Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lg 2 sätestatule või tunnustatud välisriigis omandatud kvalifikatsioonile.

Esitatavad dokumendid
• Konkursil osaleva juriidilise isiku puhul esitatakse juriidilise isiku andmed (registrikood, asukoht, motivatsioonikiri) ja õigusabi osutava isiku CV, haridust tõendava dokumendi koopia. Füüsilise isiku puhul esitatakse isiku andmed (isikukood, elukoht, CV, motivatsioonikiri), haridust tõendava dokumendi koopia.
• Pakkumuse esitamise aeg ja koht: hiljemalt 19.03.2021 kell 14:00 Peetri plats 3, 20308 Narva, 4. korrus, ruum 23, kabinet 4 (lõuna 12.00-13.00), eelnevalt helistada tel 3599155. Pakkumused esitada kinnises ümbrikus märkega "Õigusabi osutamine korteriühistutele, aiandusühistutele, garaažihooneühistutele".

Hindamiskriteeriumid
Käsundusleping sõlmitakse parimaks tunnistatud kandidaadiga, keda hinnatakse vestluse tulemusel varasema kogemuse, oskuste ja teadmiste põhjal.

Lisatud 11.03.2021, 09:21
Muudetud 11.03.2021, 09:43

eelmine järgmine