Narva linn


Projekt "Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine"

Toetaja logo

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti projekti nr 2014-2020.1.04.17-0049 "Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine" põhitaotlus oli rahuldatud Sihtasutuse Innove poolt 30.06.2017 otsusega nr 3-3.1/238. Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest "Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna "Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul" meetme "Koolivõrgu korrastamine" tegevuse "Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine" elluviimiseks.

Projekti planeeritav kogumaksumus on 2 673 216,47 eurot, millest maksimaalselt 2 272 234 eurot (kuni 85% projekti abikõlblikest kuludest) on struktuuritoetus ja 400 982,47 eurot (vähemalt 15% projekti abikõlblikest kuludest) on omafinantseering. Projekti abikõlblikkuse periood peab jääma ajavahemikku 01.01.2014 kuni 31.08.2022.

Projekti eesmärk on kaasa aidata koolivõrgu korrastamisele viies üldhariduskoolide hoonetes õppekohad vastavusse demograafiliste muutustega.

Projekti tulemusena peab olema projekteeritud, ehitatud ja sisustatud praeguse Narva Eesti Gümnaasiumi õppehoone asemel tänapäevastele nõuetele vastava õppekeskkonnaga Narva Eesti Põhikooli hoone vajaliku õppekohtade arvuga (kokku 135 õppekohta) ning optimeeritud õppepinnaga, milleks on 1547 m² ilma spordiruumideta.

Lisainfo:
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
tel. 3599140
areng@narva.ee

Lisatud 17.12.2019, 16:13
Muudetud 17.12.2019, 16:34

eelmine järgmine