Narva linn


Projekti "Jõepromenaadid III" partnerite kohtumine

Toetajate logod

17. detsembril 2019 toimus projekti "Jõepromenaadid III“ partnerite teine kohtumine Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 realiseerimise raames.

„Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamise, III etapi“ ehk lühidalt „Jõepromenaadid III“ ühisprojekti raames toimus 17.12.2019.a Ivangorodis partnerite teine kohtumine.

Kohtumisest võtsid osa projektide meeskonnad Narvast ja Ivangorodist, projekti Juhtivkomitee liikmed, Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi esindaja ning teised huvitatud osapooled, kes arutasid projekti teostamist ja seniseid tulemusi.

Foto: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, areng@narva.ee

Projekti teostamine on toimunud vastavalt järgmisele plaanile: moodustatud on projekti meeskonnad, projekti teostamiseks paljud vajalikud administratiivküsimused on lahendatud, Venemaa poolt on sõlmitud leping audiitoriga, käimas on hankedokumentide ettevalmistamine mitmetel suundadel. Hetkel käib töö lähteülesande koostamise asjus, et leida töövõtja meetmete, dokumentide ja reklaammaterjalide väljatöötamiseks, mis muudaks promenaadid ettevõtjatele ja turistidele ligitõmbavamaks.

Ivangorodis on lõppenud promenaadi projekteerimistööd, millele on ekspertiis andnud positiivse hinnangu. Hange ehitustöödele ja ala heakorrastamiseks on planeeritud välja kuulutada järgmise aasta alguses.

Juhtivkomitee liikmed hindasid kõrgelt projektis saavutatud tulemusi ning märkasid projekti tähtsust turismi arendamiseks mõlemal poolel. „Antud projekt on väga tähtis sellepärast, et linna infrastruktuuri arendamine ja selle atraktiivsuse parendamine soodustab turistide arvu suurendamist“, märkis Jekaterina Botsarova, Leningradi oblasti Turismikomitee Prioriteetsete Turismisuundade Arendamise Ameti juhataja, - „Me toetame seda projekti ja assotsiatiivpartnerina tagame informatiivset ja konsultatsioonitoetust projekti populariseerimiseks turismiäris“. Edukat projekti realiseerimist soovisid ka teised Juhtivkommitee liikmed: munitsipaalühenduse „Kingiseppa munitsipaalrajoon“ juhi esimene asetäitja Sergei Sobolev, munitsipaalühenduse „Gorod Ivangorod“ juht Aleksandr Sosnin ja Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktor Juri Saija.

Projekti eesmärgiks on Narva ja Ivangorodi ajalooliste kaldapealsete promenaadide väljaehitamine, muutes piirilinnade jõeäärseid alasid atraktiivseks linnaruumiks, mis tõstavad Narva ja Ivangorodi linna elu-, puhke- ja külastuskeskkonna kvaliteeti ja konkurentsivõimet.

Projekti kaasrahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014–2020. Projekti kogumaksumus on 4 431 000 eurot, nendest partnerite omafinantseering - 523 815,80 eurot ning programmi toetus - 3 907 184,20 eurot. Projekt kestab kolm aastat (juulist 2019 - juunini 2022).

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi veebileht: www.estoniarussia.eu.


Olga Tšerjomuškina
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
tel 3599275
olga.tserjomuskina@narva.ee

Lisatud 20.12.2019, 14:37
Muudetud 20.12.2019, 15:05

eelmine järgmine