Narva linn


Kutse Narva Linnavolikogu istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub neljapäeval 19. detsembril 2019 kell 14.00, Peetri plats 1, II korruse saalis.

Päevakord:

1. Narva Linnavolikogu 26.02.2015 määruse nr 4 „Narva linna Sotsiaalabiameti põhimäärus“ muutmine (ME025).
2. Narva Linnavolikogu 18.12.2014 määruse nr 26 „Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse maksmise kord“ muutmine (ME028).
3. Projekti ”Narva linna Rahu viadukti rekonstrueerimine” teostaja määramine ja omafinantseeringu kinnitamine (OE084).
4. Narva linna 2020. aasta eelarve kinnitamine (ME029).
5. Linnavara (Vana Narva kvartali makett) tasuta võõrandamine SA-le Narva Muuseum“ (OE085).
6. Kadastiku 29 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine (OE082).
7. Vaksali tn 19 ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine (OE083).
8. Linnavolikogu strateegilise komisjoni koosseisu muutmine (OE079).
9. Revisjonikomisjoni aruanne 2018. aasta tegevuse kohta (IE001).
10. Arupärimisele vastamine: fraktsiooni Meie Narva arupärimisele „Narva linna ühiselamutest“ (28.11.2019 nr 2-21/13082) vastab linnapea A. Jevgrafov.


Irina Janovitš
Narva Linnavolikogu esimees

Lisatud 13.12.2019, 11:40
Muudetud 13.12.2019, 12:03

eelmine järgmine