Narva linn


Pürotehniliste toodete väärkasutamine võib põhjustada tõsiste tagajärgedega õnnetusi

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) tuletab täna alanud teavituskampaaniaga meelde, et pürotehnika kasutamisel tuleb järgida ohutusnõudeid ning pürotehniliste toodete väärkasutamine võib põhjustada tõsiste tagajärgedega õnnetusi.

Igal aastal saab pürotehnilise toote kasutamise tagajärjel viga mitu inimest ning enamasti juhtuvad õnnetused aastavahetusel. Viimase viie aasta statistika näitab, et paljud pürotehnilise tootega seotud õnnetused juhtuvad täiskasvanud meestega, kuid viimastel aastatel on kannatada saanud ka lapsed. Seepärast on oluline selgitada lastele pürotehniliste toodetega seotud ohtusid ning ka ise käituda vastutustundlikult. Just sellel põhjusel pöörab amet lähenevate pühade eel oma teavituskampaaniaga rohkem tähelepanu asjaolule, et pürotehnika kasutamisel tuleb järgida ohutusnõudeid.

Iseenda ja oma lähedaste ohutuse tagamiseks on oluline osta pürotehniline toode vastavat tegevusluba omavalt ettevõttelt, mitte eraisikult turult, sotsiaalmeediast ega tänavalt. Nõuetele mittevastava pürotehnilise toote kasutamine võib tekitada tõsiseid vigastusi või varalist kahju. Ohutu ja nõuetele vastava pürotehnilise toote pakendil on alati vastavusmärgis ehk CE-märgis ning eestikeelne kasutusjuhend.

TTJA tehnikaosakonna juhataja Ingrid Teinemaa selgitab: "Peamisteks õnnetuste põhjusteks on hooletus, ettevaatamatus, alkoholijoove ja oskamatus pürotehnilise tootega ümber käia, näiteks ei toestata toodet enne süütamist vastavalt kasutusjuhendile. Toestamata toode võib ümber kukkuda ja seab seeläbi ohtu ümbritsevad inimesed ja hooned." Tihti juhtuvad õnnetused, kuna pürotehnilist toodet kasutatakse valesti, näiteks süüdatakse toode liiga lähedal teistele inimestele, autodele, hoonetele ehk ei arvestata ohualaga; süütamisel kummardutakse toote kohale; toodet ei toestata; ei eemalduta piisavalt kaugele pärast süütamist; ei arvestata ilmastikoludega (nt puhub tugev tuul) või lähenetakse liiga vara tootele, mis ei ole süttinud.

Eesti turul on müügil ligi 30 erinevat tüüpi pürotehnilist toodet (sh ilutulestiku patarei, pulga otsast lastav rakett, säraküünal, paukherned). "Kõiki neid tooteid kasutatakse erinevalt ja seepärast on väga oluline lugeda enne toote kasutamist pakendil olevat kasutusjuhendit," rõhutab Teinemaa.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet paneb kõigile südamele, kui paugutad, siis pea meeles:
alkohol ja ilutulestik ei sobi kokku
loe toote kasutusjuhendit ja käitu vastavalt sellele
vali ilutulestikuks õige aeg ja koht
arvesta teiste inimeste ja loomadega
toesta toode korralikult
ära kummardu toote kohale
hoia ohutusse kaugusesse
kui toode ei sütti, oota 10-15 minutit enne kui sellele lähened
kui väljas on tugev tuul, jäta ilutulestik ära
ära jäta tekkinud prügi vedelema

Vaata lisaks:
Kampaania leht eesti keeles
Kampaania leht vene keeles

Vanamehe videod:
eesti keeles
vene keeles


Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Lisatud 16.12.2019, 11:33
Muudetud 16.12.2019, 11:59

eelmine järgmine