Narva linn


Õiguse eest seisja tunnustuse kandidaatide esitamine

Justiitsministeerium algatas 2018. aastal, Eesti Vabariigi ning ühtlasi õigusriigi 100. aastapäeval "Õiguse eest seisja" autasu väljaandmise traditsiooni. Selle autasuga tunnustatakse inimesi või inimeste ühendust, kes on oma algatuse, käitumise, suhtumise või muu tegevusega märkimisväärselt panustanud Eesti õigusriigi püsimisse ja arendamisse.

2018. aastal pälvisid tunnustuse riigikohtunik Saale Laos, vandeadvokaat Paul Varul ning tollane Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhataja Indrek Niklus.

Justiitsministeeriumil on soov põhiseaduse 100. aastapäeva auks taas autasu välja anda. "Õiguse eest seisja" 2020. aasta tunnustusauhind antakse üle 8.-9. oktoobril toimuvatel Eesti õigusteadlaste päevadel, mis on sel korral pühendatud Eesti Vabariigi esimese põhiseaduse vastuvõtmise sajandale aastapäevale.

Kutsume Teid üles esitama kandidaate "Õiguse eest seisja" autasule.

Foto: Justiitsministeerium "Õiguse eest seisja"

Tunnustusauhinna kandidaadi esitamiseks tuleb 16. septembriks saata kirjalik vabas vormis ettepanek aadressil info@just.ee. Ettepanek peab sisaldama kandidaadi ees- ja perekonnanime; lühikest põhjendust, milline on olnud kandidaadi panus Eesti õigusriigi püsimisse ja arendamisse, mille eest isik auhinna kandidaadiks esitatakse; kandidaadi kontaktandmeid ning kandidaadi esitanud isiku või isikute kontaktandmeid.

"Õiguse eest seisja" tunnustusauhinna kandidaate saavad esitada kõik inimesed ja organisatsioonid, sh vabaühendused, riigi- ja/või kohaliku omavalitsuse asutused ning ettevõtted.

Kandidaatide väljaselgitamiseks on Justiitsministeeriumis moodustatud üheksaliikmeline komisjon, kuhu kuuluvad Justiitsministeeriumi kantsler (komisjoni esimees), Riigikohtu esimees, Advokatuuri esimees, Juristide Liidu president, Notarite Koja esimees, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna direktor, õiguskantsler, riigi peaprokurör ja Justiitsministeeriumi õigusloome nõukoja esimees.

Õiguse eest seisja tunnustuse kohta leiab rohkem infot aadressil:
https://www.just.ee/et/oiguse-eest-seisja.


Justiitsministeerium

Lisatud 28.08.2020, 07:51
Muudetud 28.08.2020, 08:09

eelmine järgmine