Narva linn


Kultuuriturism saab arengule uue tõuke

EL lipp  Projekti logo

Narva Linna Arenduse- ja Ökonoomika Amet on üks 18-st partnerist rahvusvahelises TExTOUR-projektis, mida rahastab Euroopa Fond "Horisont 2020" ja mille eesmärk on luua uuenduslikke ja jätkusuutlikke kultuuriturismi strateegiaid Euroopa vähetuntud piirkondade arendamiseks.

Kultuuriturismil on alati olnud maailmamajanduses oluline roll. 2018. aastal moodustas kultuuriturism kogu turismisektorist 37%, aastakasv oli umbes 15%. Koroonaviiruse pandeemia on andnud turismisektorile olulise löögi, langetades 2020. aastal rahvusvahelise turismi 80% võrra. Samas võib tekkinud olukorda hinnata teisiti ja seda ära kasutada selliselt, et leida ja rakendada uusi võimalusi ja lahendusi turismi arendamisel Euroopa piirkondades, kus sotsiaal-kultuuriline potentsiaal on kõrge, kuid mitte eriti tõhusalt rakendatud.

Kultuurilisel ja ajaloolisel pärandil on oluline roll kultuuriturismi arengus piirkondades, aga ka sellistel teguritel nagu gastronoomiline aspekt, kohalik identiteet, infotehnoloogia, kohalik kultuur ja väärtused, parimate tavade tundmine ja rakendamine ning muudel sellesarnastel teguritel on sama tähtis roll ja mõju.

Rahvusvahelise projekti TExTOUR ("Sotsiaalsed uuendused ja tehnoloogiad säästva arengu saavutamiseks läbi kultuuriturismi") raames analüüsitakse ja demonstreeritakse uusi strateegiaid, et parandada vähetuntud ja suure kultuuripotentsiaaliga piirkondade sotsiaal-majanduslikku olukorda. Selleks korraldatakse mitmes riigis praktilisi üritusi, nn kultuuriturismi laboratooriume, kuhu on kaasatud valdkonna juhtivad eksperdid ja teised huvitatud isikud. Kokku korraldatakse 8 "laborit" 8 Euroopa piirkonnas.

Laborite loomiseks valitud piirkondadel on mitmeid omadusi, mis võimaldavad projekti ekspertidel välja töötada mitmesugustes piirkondades rakendatava kultuuriturismi arendamise stsenaariumid. Sealhulgas piirkondades, mis asuvad äärealadel või maapiirkonnas, mandriosas või saarel, piiril või millel on teatavaid raskusi majandus- või keskkonnavaldkonnas.

Narva valiti üheks "kultuuriturismi labori" korraldamise kohaks, kui rikkaliku kultuurilise ja ajaloolise pärandiga, suure potentsiaaliga, kuid Euroopa turismi kontekstis vähe tuntud piiriala. Kreenholmi pakuti välja laborite korraldamise kohaks, mis on paljudes aspektides ainulaadne objekt, mis vajab tuge, et avada selle potentsiaal ja soodustada arengu. Projekti raames on Kreenholmi territooriumil kavas korraldada mitmeid kultuuriüritusi ja töötada välja strateegilised dokumendid Narva kultuuriturismi jätkusuutlikuks arenguks. Projekti elluviimisse on kavas kaasata kohalikud kogukonnad ja huvigrupid.

Projekt kestab kolm ja pool aastat kuni 30. juunini 2024. Kõik projekti raames välja töötatud dokumendid on edaspidi kättesaadavad avatud platvormil, mida saab kasutada riiklikul ja kohalikul tasandil.

Projektipartnerite esimene kohtumine toimus virtuaalses ruumis 28. jaanuaril 2021. Peamine projektipartner on Hispaania organisatsioon Fundación Santa María la Real. Eesti poolelt on üks projektipartnereid Kreenholmi territooriumi operaator Narva Gate OÜ. TExTOUR projekt sai 100% toetuse ELi programmist Horisont 2020. Projekti kogueelarve on 3 950 468,75 €.

Kontaktisik:
Olga Smirnova, tel. 3599275, olga.smirnova@narva.ee.

Lisatud 15.02.2021, 09:11
Muudetud 15.02.2021, 09:32

eelmine järgmine