Narva linn


Projekt "Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine"

Toetajate logod

Põhitaotlus projekti "Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine (2014-2020.9.02.18-0019)" realiseerimiseks on Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt heakskiidetud 25.06.2019. a.

Projekti toetab Euroopa Regionaalarengu Fond meetme "Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng" kaudu (Toetuse andmise tingimused meetmes "Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng"), mille rakendusüksuseks on Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK).

Projekti oma- ja sildfinantseering on kinnitatud 14.06.2018. a Narva Linnavolikogu otsusega nr 36. Projekti eelarve moodustab kokku kuni 7 193 118 eurot, sh toetus kuni 4 938 117 eurot ning sh linna omafinantseering kuni 2 255 001 eurot. Programmi toetus moodustab kuni 85% abikõlblikest projekti kuludest. Abikõlblikud kulud on avaliku funktsiooni, aga mitteabikõlblikud kulud administratiivfunktsiooniga (19% kogukuludest).

Projekti üldeesmärgiks on Narva Vanalinna kui Narva linnapiirkonna olulisema alakasutatud ala taaselavdamine. Projekti otsene eesmärk on Vanalinna linnaosa keskosa funktsiooni taastamine Raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimise ja kasutuselevõtu kaudu. Raekoja hoone on plaanitud linna esindushooneks ja turismi objektiks, millel on kaks peamist funktsiooni:
1. Avalik funktsioon, mis näeb ette hoone kasutamist linna elanike ja külastajate otstarbeks;
2. Administratiivne, mis näeb ette hoone kasutamist Narva Linnavalitsuse (linnapea esinduskabinet) ja Volikogu ülesannete täitmiseks.

Raekoda on kolme korruseline hoone, kus on olemas ka soklikorrus (kelder). Hoone kelder on mõeldud avalikuks kasutamiseks ning on täies mahus restoranide kompleksi päralt.

Esimene korrus on peamiselt ette nähtud avalikuks kasutamiseks, ehk linnaelanikele ja turistidele. Esimesel korrusel on planeeritud renditavad ruumid, näiteks martsipani- ning teetoad. Esimesel korrusel on ette nähtud ka turismiinfo ruumid, suveniiride kauplus ning näitusesaal.

Teine korrus on pidulike ürituste läbiviimiseks mõeldud esinduskorrus, kus on ette nähtud suur saal avalike esindusürituste jaoks, konverentside abielude pidulikuks registreerimiseks, kontsertideks, etendusteks ning seminaride jaoks. Teisel korrusel on ette nähtud linnapea esinduskabinet. Raekojas asuv linnapea esinduskabinetti planeeritakse kasutada ainult linnapea pidulikeks ametlikeks vastuvõttudeks, ürituste ja pressikonverentside läbiviimiseks. Ülejäänud ajal planeeritakse turistidele ja kõikide huvilistele korraldada ekskursioone.

Kolmas korrus on ette nähtud Narva linna volikogu jaoks. Korruse keskmises osas on planeeritud volikogu saal koos garderoobiga ning tõlkijate ruumidega. Volikogu saali pind on 176 m², mis võimaldab mugavalt mahutada kuni 60 inimest. Volikogu saali kasutatakse volikogu koosolekuteks, aga ülejäänud ajal planeeritakse saali kasutada avalike konverentside ja seminaride läbiviimiseks. Võimalus saali välja rentida ka erinevate kultuuriürituste korraldamiseks.

Restorani ja kohvikute jm rentnikke on plaanis hakata otsima avaliku konkursi kaudu paralleelselt ehitustöödega.

Projekti tegevuste elluviimist alustati 2016. a. projekteerimistöödega. Vastavalt toetusmeetme tingimustele kõik projekti realiseerimisega seotud tegevused peavad olema teostatud kuni 31.08.2023. a.

Projekti elluviimiseks tehtud eeltööd:
• 2016: Narva Raekoja muinsuskaitse eritingimuste ja eskiisi koostamine (Zoroaster OÜ, Töö nr. 21052016/ET, 2016. a);
• 2016.-2017. aa: Uue arhitektuurkonkursi "Narva vanalinna südame arhitektuurivõistlus" läbiviimine (tulenevalt Villem Tomiste ja Veronika Valgu poolt 2002. a arhitektuurivõistluse võitnud Narva Raekoja platsi lahendust sisaldanud tööst olemasoleval kujul loobumisest). Uue arhitektuurkonkursi ideekavandi võitja on KOKO arhitektid OÜ;
• 2016.-2019. aa: "Raekoja hoone põhiprojekti täiendamine ning raekoja platsi ja lähitänavate projekteerimine" ehitusprojekti põhiprojekti staadiumis ja objekti ehituskulude eelhinnangu koostamine (Zoroaster OÜ, Töö nr 22072016/PP, versioon nr v02, 2018. a);
Narva raekoja projekt
• 2018. a: "Narva Raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine" finantsanalüüsi koostamine (Civitta Eesti AS , 2018);
• 2018. a: Ehitusprojekti "Raekoja hoone põhiprojekti täiendamine ning Raekoja platsi ja lähitänavate projekteerimine" ekspertiis (P.P. Projekt OÜ, 2018);
• Ehituslubade saamine (22.03.2019. a ehitusluba nr 1912271/06594).

2019. a detsembri seisuga Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet tegeleb ehitustöödega seotud hankedokumentide ettevalmistamisega (sh omanikujärelevalve hankega). Ehitusjuhtimise riigihange on juba kuulutatud välja. Raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimistööde teostamiseks korraldatakse rahvusvaheline hange. Ehitustöödega on plaanis alustada 2020. aastal.

Illustratsioon on võetud "Raekoja hoone põhiprojekti täiendamine ning raekoja platsi ja lähitänavate projekteerimine" põhiprojektist (Zoroaster OÜ, Töö nr 22072016/PP, versioon nr v02, 2018. a).

Lisainfo:
Polina Erikson
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
tel 3599046
polina.erikson@narva.ee

Lisatud 09.12.2019, 16:47
Muudetud 09.12.2019, 17:44

eelmine järgmine