Narva linn


Kutse Narva Linnavolikogu istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub neljapäeval 11. veebruaril 2021 kell 16.00 Peetri plats 1, II korruse saalis.

Päevakord:
1. Narva Linnavolikogu 17.01.2008. a määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine (ME001).
2. Kraavi 1 lasteaia projekteerimistöödele riigihanke menetluse korraldamiseks nõusoleku andmine (OE035).
3. Lnnavolikogu ühistute komisjoni koosseisu muutmine (OE026).
4. Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine (OE027).
5. Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine (OE028).
6. Linnavolikogu hariduskomisjoni koosseisu muutmine (OE029).
7. Linnavolikogu noorsookomisjoni koosseisu muutmine (OE030).
8. Linnavolikogu transpordikomisjoni koosseisu muutmine (OE031).
9. Linnavolikogu strateegilise komisjoni koosseisu muutmine (OE032).
10. Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu muutmine (OE033).
11. Arupärimisele vastamine: linnavolikogu liikme I. Fjodorovi arupärimisele „Kaitsemaskide soetamisest“ (22.01.2021 nr 2-21/725) vastab linnapea K. Raik (05.02.2021 nr 1.27/725-2).
12. Arupärimisele vastamine: linnavolikogu liikme A. Mägi arupärimisele „Narva linna huvide esindamisest KÜ-te koosolekutel“ (22.01.2021 nr 2-21/726) vastab linnapea K. Raik (05.02.2021 nr 1.27/726-2).


Tatjana Stolfat
Linnavolikogu esimees

Lisatud 05.02.2021, 15:17
Muudetud 05.02.2021, 16:20

eelmine järgmine