Narva linn


Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet teatab

Toetajad

Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamise II etapi ehitustööd on peatatud ehitamiseks mittesobivate ilmastikutingimuste tõttu. Vastavalt ehitaja AS YIT Eesti poolt esitatud ajakava kohaselt on ehitustöid kavas jätkata 5. mail 2021 (või esimesel võimalusel, niipea kui lumi ja maapind sulavad ning ilmastikuolud võimaldavad tööd jätkata).

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet tuletab meelde, et ehitusplatsil viibimine, eriti sildade piirkonnas, on ohtlik ja keelatud.

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti pilt

Projekti II etapis on ette nähtud 6,9 km uute jalgratta- ja jalgteede lõikude ehitamine Narva-Jõesuu territooriumil /Narva ja Narva-Jõesuu vaheline (4,7 km) ning Tõrvajõe-Peeterristi (2,2 km) jalgrattateelõigud/.

Projekteerimis- ja ehitustööd teostatakse projekti "Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, II etapp" ( nr 2014-2020.9.02.18-0022) raames.
Projekti põhitaotlus rahuldati Riigi Tugiteenuste Keskuse 19.03.2020 otsusega. Projekti kogumaksumus on 2 993 318,00 eurot, millest omafinantseering on minimaalselt 448 997,70 eurot ja toetus on maksimaalselt 2 544 320,30 eurot.
Projekti toetab Euroopa Regionaalarengu Fond meetme "Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng" kaudu (siseministri 03.03.2015 määrus nr 7 "Toetuse andmise tingimused meetmes "Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng" on leitav
Riigi Teataja kodulehelt).

Rohkem infot projektist:
http://www.narva.ee/ee/linnakodanikule/uudised/page:13011.

Projekti lisainfo:
Natalia Orava
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti peaspetsialist
tel 3599085, natalia.orava@narva.ee

Lisatud 08.02.2021, 15:44
Muudetud 08.02.2021, 16:36

eelmine järgmine