Narva linn


Narva Linnakantselei konkurss välis- ja avalike suhete nõuniku teenistuskohale

Narva Linnakantselei võtab tööle

välis- ja avalike suhete nõuniku
(lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendaja)

Tööülesanded:
• Linnavalitsuse väliskülaliste vastuvõtmise korraldamine vastavalt linnavalitsuse väliskülaliste vastuvõtu praktikale (koostab viibimise kavasid, teeb eelnevaid vajalikke tellimusi, kontrollib kulutusi).
• Linnavalitsuse liikmete välislähetuste korraldamine.
• Linna ametiasutuste nõustamine välissuhete alal.
• Linnavalitsuse välissuhete alase informatsiooni kogumine ning linnavalitsuse liikmetele ja linna ametiasutustele vajaliku informatsiooni kättesaadavuse tagamine.
• Linnavalitsuse protokolliliste vastuvõttude korraldamine, lepingute piduliku allkirjastamise ja muude linnavalitsuse esindusürituste etiketi kohane läbiviimine ning konsulteerimine linna ametiasutusi protokolliliste ürituste läbiviimisel.
• Narva linnaga seotud rahvusvahelistes projektides osalemine.
• Rahvusvaheliste projektide toimimise kureerimine.
• Välissuhtelase teabe avalikustamise tagamine kodulehel.
• Koostöös koduhele toimetajaga kodulehe võõrkeelsete lehekülgede haldamise korraldamine.
• Dokumentide ettevalmistamine viisade vormistamiseks Narva linnavalitsuse teenistujatele ja Narva linna rahvuskultuuri seltsidele.
• Üldsuse ja teabekanalite informeerimine Narva Linnavalitsuse tegevusest.
• Teabekanalites avaldatud Narva linna puudutava informatsiooni vahendamine Narva linnavalitsuse liikmetele ja vajadusel teistele linnavalitsuse teenistujatele.
• Narva Linnavalitsuse maine hoidmine ja kujundamine.

Nõuded:
• kõrgharidus;
• eesti keele, vene ja inglise keele oskus kõrgtasemel;
• varasem töökogemus töökoha tegevusvaldkonnas;
• hea suhtlemisoskus, viisakas ja korrektne käitumine;
• kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime.

Soodustavad asjaolud:
• eelnev töökogemus avalikus sektoris.

Töökoha andmed:
• Töökoha asukoht: Narva linn, Peetri plats 5.
• Tööaeg: täistööaeg.
• Töösuhte kestus: ajutiselt äraoleva töötaja naasmiseni.
• Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik.

Konkursil osalejatel esitada järgmised dokumendid:
• sooviavaldus;
• CV;
• haridust tõendavate dokumentide koopia.

Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 15.03.2021, saates need e-posti aadressil konkurss@narva.ee.Vaata veel:
03.02.2021: Sotsiaalabiameti konkurss tervise- ja sotsiaalosakonna spetsialisti ametikohale (hiljemalt 19.02.2021 kell 12:00);
01.02.2021: Kultuuriosakonna konkurss peaspetsialisti töökohale (hiljemalt 18.02.2021).


Lisatud 08.02.2021, 17:43
Muudetud 08.02.2021, 18:17

eelmine järgmine