Narva linn


Narva linna Sotsiaalabiamet vajab juhtumikorraldajaid

Sotsiaalabiamet kuulutab välja konkursi

juhtumikorraldaja töökohale
tähtajalise töölepinguga

(2 töökohta)

Töökoha põhieesmärk:
Noortegarantii tugisüsteem (NGTS) on tööriist kohalikule omavalitsusele, mis võimaldab saada teada enda piirkonna mitteõppivatest ja mittetöötavatest noortest ning pakkuda neile abi ja tuge haridusteele naasmiseks ja tööturule jõudmiseks.
NGTS sihtrühmaks on 16–26-aastased noored, kes ei õpi, ei tööta, ei ole töötuna arvel, kellel ei ole tuvastatud puuduvat töövõimet või üle 80-protsendilist töövõime kaotust, kes ei saa töötamise toetamise teenust, ei tegele ettevõtlusega, ei saa hüvitist alla pooleteiseaastase lapse kasvatamise eest, ei kanna vangistust või eelvangistust, ei viibi asendus- või kaitseväeteenistuses.

Tööülesannete lühikirjeldus:
• juhtumimenetluse teostamine;
• noorte abivajaduste väljaselgitamine ja vajadusel neile toe pakkumine haridusteele naasmiseks ja tööturule jõudmiseks;
• töö riigi-, kohaliku omavalitsuse ja teiste asutustega.

Nõudmised kandidaadile:
• kõrgharidus või selle omandamine sotsiaaltöö, pedagoogika, noorsootöö või sellele lähedases valdkonnas;
• vähemalt aastane sihtgrupiga töötamise kogemus;
• eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel;
• vene keele oskus suhtlustasemel;
• arvuti kasutamise oskus vähemalt tavakasutaja tasemel;
• kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime;
• meeskonnatöö valmidus.

Omalt poolt pakume:
- huvitavat ja mitmekesist tööd ning võimalust ennast täiendada ja teostada;
- professionaalset ja sõbralikku kollektiivi;
- konkurentsivõimelist palka.

Tööaeg: täistööaeg.
Eeldatav töökohale asumine: 1. märts 2021.
Töökoha asukoht: Malmi tänav 5a, 20309 Narva linn.

CV palume esitada hiljemalt 22.02.2021 e-postile sotsiaalabiamet@narva.ee.


► ► 03.02.2021: Sotsiaalabiameti konkurss tervise- ja sotsiaalosakonna spetsialisti ametikohale (hiljemalt 19.02.2021 kell 12:00).


Lisatud 09.02.2021, 09:44
Muudetud 09.02.2021, 10:03

eelmine järgmine