Narva linn


Kohalik omavalitsus

Kohalik omavalitsus on põhiseaduses sätestatud omavalitsusüksuse – valla või linna – demokraatlikult moodustatud võimuorganite õigus, võime ja kohustus seaduste alusel iseseisvalt korraldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes valla- või linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla või linna arengu iseärasusi.

Narva linna omavalitsusorganid on:
Linnavolikogu – omavalitsusüksuse esinduskogu, mis valitakse hääleõiguslike linnaelanike poolt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel.
Linnavalitsus – täidesaatev organ, mis moodustatakse linnavolikogu poolt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel.

Linnavalitsuse ja volikogu eelinfo 10. detsember- 14. detsember 2018

Esmaspäev, 10. detsember 2018
9.00 LV nõupidamine (Peetri plats 5 - konverentsisaal).
11.00 Linnapea Tarmo Tammiste osaleb infotunnis (Peetri plats 5 - konverentsisaal).
14.00 Linnapea Tarmo Tammiste osaleb IVTA SA nõukogus (Kiviõli).
15.00 Linnasekretär Ants Liimets võtab kodanikke vastu (Peetri plats 5 - 307).
15.00 Volikogu linnamajanduskomisjon (Peetri plats 1 - saal).
17.00 Volikogu sotsiaalkomisjon (Peetri plats 1 - saal).

Teisipäev, 11. detsember 2018
Linnapea Tarmo Tammiste osaleb ELVL juhatuse koosolekul (Tallinn).
9.00 Liiklusohutuskomisjon (Peetri plats 5 - konverentsisaal).
14.00 Volikogu strateegiline komisjon (Peetri plats 1 - saal).
17.00 Volikogu ühistute komisjon (Peetri plats 1 - saal).

Kolmapäev, 12. detsember 2018
9.00 LV istung (Peetri plats 5 - konverentsisaal).
14.00 Volikogu strateegiline komisjon (Peetri plats 1 - saal).
15.00 Linnavarakomisjon (Peetri plats 5 - konverentsisaal).
16.00 Volikogu piiriäärse ja väliskoostöö komisjon (Peetri plats 1 - saal).
16.00 Volikogu projektide ja arengu komisjon (Peetri plats 1 - saal).

Neljapäev, 13. detsember 2018
13.15 Volikogu eestseisus (Peetri plats 1).
14.00 Volikogu strateegiline komisjon (Peetri plats 1 - saal).
16.00 Volikogu kultuuri- ja spordikomisjon (Peetri plats 1 - saal).
16.00 Volikogu transpordikomisjon (Peetri plats 1 - 301).

Reede, 14. detsember 2018
14.00 Volikogu strateegiline komisjon (Peetri plats 1 - saal).
15.00 Volikogu hariduskomisjon (Peetri plats 1 - saal).