Narva linn


Kohalik omavalitsus

Kohalik omavalitsus on põhiseaduses sätestatud omavalitsusüksuse – valla või linna – demokraatlikult moodustatud võimuorganite õigus, võime ja kohustus seaduste alusel iseseisvalt korraldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes valla- või linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla või linna arengu iseärasusi.

Narva linna omavalitsusorganid on:
Linnavolikogu – omavalitsusüksuse esinduskogu, mis valitakse hääleõiguslike linnaelanike poolt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel.
Linnavalitsus – täidesaatev organ, mis moodustatakse linnavolikogu poolt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel.

Linnavalitsuse ja volikogu eelinfo 15. aprill - 18. aprill 2019

Esmaspäev, 15. aprill 2019
8.30 LV nõupidamine (Peetri plats 5 - konverentsisaal).
11.00 Kommunaal- ja ehitusosakonnajuhataja Tatjana Lennuk osaleb infotunnis (Peetri plats 5 - konverentsisaal).

Teisipäev, 16. aprill 2019

Kolmapäev, 17. aprill 2019
9.00 LV istung (Peetri plats 5 - konverentsisaal).
15.00 Volikogu linnamajanduskomisjon (Peetri plats 1 - saal).
15.30 Volikogu projektide ja arengukomisjon (Peetri plats 1 - 301).
16.00 Volikogu strateegiline komisjon (Peetri plats 1 - saal).

Neljapäev, 18. aprill 2019
14.00 Volikogu eestseisus (Peetri plats 1).