Narva linn


Kohalik omavalitsus

Kohalik omavalitsus on põhiseaduses sätestatud omavalitsusüksuse – valla või linna – demokraatlikult moodustatud võimuorganite õigus, võime ja kohustus seaduste alusel iseseisvalt korraldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes valla- või linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla või linna arengu iseärasusi.

Narva linna omavalitsusorganid on:
Linnavolikogu – omavalitsusüksuse esinduskogu, mis valitakse hääleõiguslike linnaelanike poolt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel.
Linnavalitsus – täidesaatev organ, mis moodustatakse linnavolikogu poolt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel.

Linnavalitsuse ja volikogu eelinfo 15. oktoober- 19. oktoober 2018

Esmaspäev, 15. oktoober 2018
9.00 LV nõupidamine (Peetri plats 5 - konverentsisaal).
11.00 Sotsiaalabiameti direktori kt Tatjana Patsanovskaja osaleb infotunnis (Peetri plats 5 - konverentsisaal).
15.00 Linnasekretär Ants Liimets võtab kodanikke vastu (Peetri plats 5-307).

Teisipäev, 16. oktoober 2018
15.00 Volikogu piiriäärse ja väliskoostöö komisjon (Peetri plats 1-301).
15.30 Volikogu linnaehituskomisjon (Peetri plats 1-saal).
16.00 Volikogu ühistute komisjon (Peetri plats 1-301).
17.00 Volikogu sotsiaalkomisjon (Peetri plats 1-saal).

Kolmapäev, 17. oktoober 2018
9.00 LV istung (Peetri plats 5 - konverentsisaal).

Neljapäev, 18. oktoober 2018
14.00 Volikogu eestseisus (Peetri plats 1).
15.00 Volikogu kultuuri- ja spordikomisjon (Peetri plats 1-saal).
16.00 Volikogu noorsookomisjon (Peetri plats 1-301).

Reede, 19. oktoober 2018