Narva linn


Narva linna kohalik omavalitsus

Narva linna kohalik omavalitsus – see on Eesti Vabariigi kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel demokraatlikult moodustatud võimuorganite õigus, võime ja kohustus iseseisvalt korraldada ning juhtida kohalikku elu, lähtudes linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades seejuures linna arengu iseärasusi

Narva linna omavalitsusorganid on:
Linnavolikogu – omavalitsusüksuse esinduskogu, mis valitakse hääleõiguslike linnaelanike poolt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel.
Linnavalitsus – täidesaatev organ, mis moodustatakse linnavolikogu poolt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel.

Linnavalitsuse ja volikogu eelinfo 20. veebruar-24.veebruar 2017

Esmaspäev, 20. veebruar 2017
9.00 LV aparaadinõupidamine (Peetri plats 5 - konverentsisaal).
11.00 Kommunaal- ja ehitusosakonna juhataja Tatjana Lennuk osaleb infotunnil (Peetri plats 5 - konverentsisaal).
15.00 Volikogu kultuuri- ja spordikomisjon (Peetri pl 1).
16.00 Volikogu strateegilise planeerimise komisjon (Peetri pl 1).

Teisipäev, 21.veebruar 2017
14.00 Alaealiste komisjon (Peetri plats 5 - konverentsisaal).

Kolmapäev, 22. veebruar 2017
9.00 LV istung (Peetri plats 5 - konverentsisaal).
16.00 Volikogu istung (Peetri pl 1).

Neljapäev, 23. veebruar 2017

Reede, 24. veebruar 2017 - Iseseisvuspäev