Narva linn


11. septembril toimub Narva suurõppus

Narva raudteejaamas toimub homme, s.o 11. septembril raudteeõnnetuse lahendamise regionaalne õppus "Septembrikuumus Narvas", kus legendi järgi toimub avarii rahvusvahelise reisirongi ja ohtliku veosega rongi vahel.

Rongi bensiinitsisterni vigastuse tagajärjel tekib põlevvedeliku leke. Vedeliku süttimis- ja plahvatusohu tõttu on vaja määratleda ohuala, evakueerida sealt inimesed, päästa rongist reisijad ja korraldada kannatanute transport haiglatesse.

„Jälgides viimasel ajal maailmas aset leidnud raudteeõnnetusi, on teema aktuaalne. Üks efektiivsemaid vahendeid hädaolukorraks valmistumisel on õppus, mille käigus kontrollime väljatöötatud reageerimisplaanide toimivust ja täiendame neid. Õppusel vabatahtlikult evakueeritavatena osalevad inimesed saavad läbi oma kogemuse õppida ohuolukorras käituma,“ selgitas õppuse peamisi eesmärke Ida päästekeskuse kriisireguleerimise büroo juhataja Maido Nõlvak.

Seoses sündmuse lahendamise ja õppusele registreeritud vabatahtlike elanike evakueerimisega korraldab piirkonnas kella 10-16 liiklust politsei ja ohualas liikuvad inimesed suunatakse sealt välja. Õppuse korraldajad ootavad piirkonna ettevõtetelt ja elanikelt mõistvat suhtumist ning paluvad inimestel käituda vastavalt juhendamisele.

Regionaalse õppuse korraldab Päästeameti Ida päästekeskus koostöös ASi Eesti Raudtee, Narva linnavalitsuse, Politsei- ja Piirivalveameti, Häirekeskuse ja Terviseametiga. Õppusest võtab osa ligi 400 inimest. Õppusele reageerivad päästemeeskonnad Narva, Narva-Jõesuu, Sillamäe, Jõhvi ja Kohtla-Järve päästekomandodest ning SA Narva Haigla, SA Ida-Viru Kiirabi ja AS Rakvere Haigla kiirabibrigaadid.

Kuigi raudteeõnnetuse aset leidmise tõenäosus on suhteliselt väike, on seoses suure kaubakoguse ja rahvahulga ning rongide suure massiga õnnetuse võimalik tagajärg väga raske. Ida- ja Lääne-Virumaad läbival raudteel veetakse igal aastal ligi 23 milj t ohtlikke aineid, mis moodustab ligikaudu 75% kogu kaubaveost Eesti Raudtee taristul.

Ohuala saab vaadata kaardilt: web.narva.ee/files/5563.jpg.

Õppuse kohta saab täpsemat infot Narva linna kodulehelt "ELANIKKONNAKAITSE" (ÕPPUS - Rongiõnnetus Narva raudteejaamas) rubriigist, Narva linnakantselei nõunik UrmasTokmanilt (tel 58542331, e-post: urmas.tokman@narva.ee) ja Päästeameti Ida päästekeskusest Maido Nõlvakult (tel 5275488, e-post: maido.nolvak@rescue.ee).


NB! Ajakirjanikele!
Õppust kajastavatel ajakirjanikel palume ennast registreerida hiljemalt täna kella 16.30ks e-posti aadressil: lili.lillepea@rescue.ee.
Õppuse alasse sisenemine ning sündmuskohal filmimine ja pildistamine toimub vaid organiseeritult ning ilma registreerimata isikuid sinna ei lubata.

Orienteeruv ajakava
10.00 Õppuse vaatlejate ja ajakirjanike instrueerimine (Narva komando, Vahtra tn 3, I korruse ennetustöö klass – kohe välisukse kõrval).
10.30 Õppuse algus.
12.30-15.00 Evakuatsiooni läbiviimine.
16.00 Õppuse lõpp.
16.20-16.50 Pressikonverents (Narva komando, Vahtra tn 3). I osa: sündmuse kommunikatsioon. II osa: õppuse kommunikatsioon.

Registreerunud ajakirjanikele antakse instrueerimisel oranžid vestid ja õppuse kaardid.Lili Lillepea
Kommunikatsioonijuht
Ida päästekeskus
Päästeamet
Tel +372 53082705
lili.lillepea@rescue.ee

Lisatud 10.09.2013, 11:59
Muudetud 10.09.2013, 12:01

eelmine järgmine