Narva linn


ÕPPUS! Evakuatsiooniteade (Narva linna evakuatsioonimeeskonna pressiteade)

Seoses täna toimunud rongiõnnetusega, teatas päästestaap, et on tekkinud vajadus evakueerida inimesed ohualast.

Narva linnapea Tarmo Tammiste juhtimisel kogunes Narva linna evakuatsioonimeeskond ja abistab päästetööde staabi juurde moodustatud evakuatsioonigruppi.

Narva linna evakuatsioonimeeskond on moodustanud kaks esialgset kogunemispunkti evakueeritavatele linnaelanikele - Paemurru bussipeatus ja Kadastiku tiigi bussipeatus, kuhu evakueeritavad kogunevad, sealt suunatakse nad edasi evakuatsioonikohtadesse.

Paemurru bussipeatusse kogunevad alljärgnevate ohualas olevate kortermajade elanikud:
Oru tn 5, 15, 17;
Uusküla tn 1, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19.

Kadastiku tiigi bussipeatusse kogunevad alljärgnevate ohualas olevate kortermajade elanikud:
Paul Kerese tn 15, 24;
Võidu 16, 17.

Narva linna evakuatsioonimeeskonna infotelefon on 3599099, millelt on võimalus saada infot evakueeritavate kohta.

Paemurru bussipeatuse kogunemispunktis olevad evakueeritavad suunatakse edasi evakuatsioonikohta, mis asub Narva Koorikoolis 26. Juuli tn 9 (infotelefon 3592299).

Kadastiku tiigi bussipeatuse kogunemispunktis olevad evakueeritavad suunatakse edasi evakuatsioonikohta, mis asub Narva Laste Loomemajas Partisani tn 2 (infotelefon 3599577).

Evakueeritavatel palume võimaluse korral informeerida oma lähedasi, et nad ei muretseks teie pärast.

Teadmiseks autojuhtidele, ohuala läheduses võib muudetud olla liikluskorraldus, palun olge tähelepanelikud jälgige liikluskorraldust korraldavaid märke.


Joel Kirber
Narva Linnakantselei infoteenistuse vanemspetsialist
info@narva.ee

Lisatud 11.09.2013, 12:55
Muudetud 11.09.2013, 13:35

eelmine järgmine