Narva linn


Elukoha- ja perekonnaseisutoimingud Narva linnas

Alates 01.01.2018 tegeleb elukoha- ja perekonnaseisutoimingutega Narva Linnakantselei elanikkonna perekonnaseisu ja registreerimise büroo.


Elukohatoimingud

Aadress: Peetri plats 3-2, 20308 Narva
Tel 3599096, 3599095
Vastuvõtt: E, K 9.00-12.00, 14.00-17.00; R 8.00-12.00.

Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise aluseks on elukohateated.
1. Elukohateade. See esitatakse isiku poolt sooviga registreerida elukoha andmed seoses elama asumisega või elukoha muutumisega Eestis, elama asumisega välismaale või välismaalt Eestisse elama asumisega. Kui te olete kolinud, siis peate oma uue elukoha aadressi teatama 30 päeva jooksul.
♦ Vajalikud dokumendid
- elukohateade, vorm (Lisa 1)
- isikut tõendav dokument
- koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehest kui dokumendid saadetakse postiga
- koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist või elukohateatele kantud ruumi omaniku nõusolek - kui teate esitaja ei ole ruumi omanik
- kaasomanike või nende esindajate nõusolek elukoha teate esitamiseks - kaasomandis oleva ruumi andmete esitamisel
- laevapere liikmeks olemist tõendav dokument - kui elukohana esitatakse Eesti laevaregistrisse kantud laev ja kodusadam
- eluruumi täisealiste kasutajate nõusolek
Elukohateatega saate soovi korral esitada ka teise kasutatava elukoha aadressi- ja sideandmed (telefoninumber, elektronposti aadress).  Teise kasutatava elukoha ja sideaadressi andmetel on ainult informatiivne tähendus.
Soovitame märkida elukohateatele kontakttelefoni, et saaksime operatiivselt teavitada Teid, kui elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmisel tekivad probleemid.

2. Teade rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressiandmete muutmiseks ruumi omaniku õigustatud nõudmisel
See esitatakse ruumi omaniku poolt juhul kui isiku elukohaks on märgitud omaniku ruum aga elanikul pole õigust seda elamuseaduse järgi kasutada või elaniku ruumi kasutusõigus on lõppenud ja isik ei kasuta omaniku ruumi elukohana.

Avaldus elukohatõendi/ Rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks

Vaata veel:
Elukohatoimingud;
Linnakantselei tasuliste teenuste hinnakiri.

Foto: Kerli Sosi / Siseministeeriumi teavitus elukoha andmetest


Perekonnaseisutoimingud

Aadress: Joala tänav 12, 20103 Narva linn
Tel 3321273, tel 3321276
E-post: asta.kampus@narva.ee, karin.martsepp@narva.ee
Vastuvõtt: E, K 9.00-13.00; T, N 13.00-16.00.

Abielude piduliku registreerimise kuupäevad 2019. aastal.

• Surmajuhtumi registreerimine:
E, K, R 9.00-16.00 (vaheaeg 13.00-13.30); T, N 9.00-16.00 (vaheaeg 12.30-13.00)
Surmajuhtumi registreerimisel väljaspool vastuvõtu aega palume helistada uksekella.

Vaata veel:
Perekonnaseisutoimingud;
Linnakantselei tasuliste teenuste hinnakiri.

Lisatud 30.11.2017, 13:55
Muudetud 21.12.2018, 20:11

Tagasi