Narva linn


Narva Linnavolikogu otsused 2020

30.01.2020/→ istungi protokoll/

nr 1 Narva Lasteaia Kakuke tegevuse lõpetamine.
nr 2 Vara tasuta kasutamise lepingu sõlmimine.
nr 3 Riigihanke „Korraldatud jäätmeveo teenuse osutamine Narva linnas aastatel 2020 – 2023“ läbiviimiseks nõusoleku andmine“.
nr 4 Riigihanke "Narva linna teede teekatte aastaringsed jooksvad remonttööd 2020-2021" avatud hankemenetluse korraldamiseks nõusoleku andmine.
nr 5 "Viitade ja kaartide uuendus ja paigaldus" projekti oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine.
nr 6 Projekti „Eesti-Vene piiriäärse regiooni omavalitsuste ja ühenduste kompetentsi, loovuse, suutlikkuse ja koostöö suurendamine / 4C Solutions“ omafinantseeringu kinnitamine.
nr 7 Läänemere Linnade Liidust (Union of the Baltic Cities) väljaastumine.
nr 8 Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 59-59 Narvas otsustuskorras võõrandamine.
nr 9 Munitsipaaleluruumi A-A.Tiimanni 14-9 Narvas otsustuskorras võõrandamine.
nr 10 Mõisa tn 4 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine.

27.02.2020/→ istungi protokoll/

nr 11 Hoonestusõiguse lõpetamine kokkuleppel (Rüütli 8, Narva).
nr 12 Munitsipaaleluruumi Paul Kerese tn 19-11 Narvas otsustuskorras võõrandamine.
nr 13 Revisjonikomisjoni 2020. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine.
nr 14 Vabaduse tn 4 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine.
nr 15 Linnavolikogu projektide ja arengu komisjoni muutmine.
nr 16 Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine.

13.04. - 15.04.2020/→ e-istungi protokoll/

nr 17 Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 31-36 Narvas otsustuskorras võõrandamine.
nr 18 Munitsipaaleluruumi Kreenholmi 29-33 Narvas otsustuskorras võõrandamine.
nr 19 Munitsipaaleluruumi Pähklimäe tn 9-36 Narvas otsustuskorras võõrandamine.
nr 20 Narva Linnavolikogu 27.05.2010 otsusega nr 79 „Tiigi tn 7 ja Tiigi tn 11 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine.
nr 21 Narva Linnavolikogu 04.10.2012 otsusega nr 118 „Narva Tööstuspargi territooriumi detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine.

27.04. - 28.04.2020/→ e-istungi protokoll/

11.06.2020/→ istungi protokoll/

nr 22 Projekti „Narva linna Tallinna mnt 30 spordihoone energiatõhususe edendamine“.
nr 23 Projekti „Narva Kesklinna Gümnaasiumi spordihoone energiatõhususe edendamine“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“.

Lisatud 05.02.2020, 09:06
Muudetud 19.06.2020, 14:16

Tagasi