Narva linn


Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 15.10.2017

Narva linna valimiskomisjoni kontaktandmed
Peetri plats 5,
20308 Narva
Esimees on
linnasekretär
Aseesimees Kairi Johannes
tel. 3599222
kairi.johannes@narva.ee

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised
15. oktoober 2017

/Vabariigi Valimiskomisjon/

Valimistulemus


• Narva linna valimiskomisjon teatab, et 23.10.2017 kell 10:30 toimub Narva linnavalitsuse konverentsisaalis (Peetri plats 5) valimiskomisjoni koosolek.
Päevakord:
1. Narva Linnavolikogu liikmete registreerimine
2. Narva Linnavolikogu asendusliikmete registreerimine
3. Lisamandaatide registreerimine
4. Narva Linnavolikogu esimese istungi kokkukutsumine
Koosoleku protokoll ja otsused


• Narva linna valimiskomisjon teatab, et hääletussedelite ülelugemine toimub 16. oktoobril algusega kell 10:00 Narva linnavalitsuse konverentsisaalis (Peetri plats 5, I korrus).


♦ Narva linna valimiskomisjoni otsused
nr 27 15.01.2021 Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine
nr 26 06.01.2021 Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine
nr 25 31.03.2020 Volikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme määramine
nr 24 06.05.2019 Volikogu liikme volituste taastamine ning asendusliikme volituste lõpetamine
nr 23 04.04.2019 Volikogu liikme volituste lõppemine ning asendusliikme määramine
nr 22 18.03.2019 Volikogu liikme volituste taastamine ning asendusliikme volituste lõpetamine
nr 21 19.12.2018 Volikogu liikme volituste taastamine ning asendusliikme volituste lõpetamine
nr 20 13.12.2018 Volikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme määramine
nr 19 28.11.2018 Volikogu asendusliikme määramine
nr 18 27.06.2018 Volikogu asendusliikme määramine
nr 17 04.05.2018 Volikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme määramine
nr 16 15.11.2017 Volikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme määramine
nr 15 15.11.2017 Volikogu liikme volituste lõpetamine ja asendusliikme määramine
nr 14 26.10.2017 Narva Linnavolikogu esimehe valimine
Hääletamistulemuste protokoll
nr 13 26.10.2017 Volikogu liikme volituste lõpetamine ja asendusliikme määramine
nr 12 23.10.2017 Narva Linnavolikogu lisamandaatide registreerimine
nr 11 23.10.2017 Narva Linnavolikogu asendusliikmete registreerimine
nr 10 23.10.2017 Narva Linnavolikogu liikmete registreerimine
nr 9 20.09.2017 Volikogu liikme volituste ennetähtaegne lõppemine
ja asendusliikme määramine
nr 8 08.09.2017 Kandidaatide registreerimine
nr 7 08.09.2017 Kandidaadi registreerimata jätmine
nr 6 08.09.2017 Kandidaatide registreerimata jätmine
nr 5 31.08.2017 Valimisliidu "Edgar Savisaare Valimisliit" registreerimine
nr 4 29.08.2017 Valimisliidu Patriot registreerimine
nr 3 21.08.2017 Valimisliidu "Meie Narva" registreerimine
nr 2 02.08.2016 Volikogu liikme volituste lõpetamine ja asendusliikme määramine
nr 1 02.08.2016 Valimiskomisjoni aseesimehe valimine
Narva linna valimiskomisjoni protokollid
nr 21
15.01.2021
nr 20
06.01.2021
nr 19
31.03.2020
nr 18
06.05.2019
nr 17
04.04.2019
nr 16
18.03.2019
nr 15
19.12.2018
nr 14
13.12.2018
nr 13
28.11.2018
nr 12
27.06.2018
nr 11
04.05.2018
nr 10
15.11.2017
nr 9
26.10.2017
nr 8
23.10.2017
nr 7
20.09.2017
nr 6
08.09.2017
nr 5
31.08.2017
nr 4
29.08.2017
nr 3
21.08.2017
nr 2
14.08.2017
nr 1
02.08.2016

Jaoskonnakomisjonide moodustamine, esimeeste ja liikmete nimetamine
(Narva Linnavolikogu 21.09.2017 otsus nr 45)

Valimisjaoskondade moodustamine
(Narva linnavalitsuse 09.08.2017 määrus nr 16)

Valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine
(Narva Linnavolikogu 15.06.2017 otsus nr 39)

Narva linna valimiskomisjoni moodustamine
(Narva Linnavolikogu 15.06.2017 otsus nr 38)

Lisatud 19.06.2017, 14:28
Muudetud 15.01.2021, 16:12

Tagasi