Narva linn


Linnavalitsus, ametid ja osakonnad

Narva Linnavalitsus
Peetri plats 5
Tel. 3599013
E-post: narvalv@narva.ee

Linnakantselei Infoteenistus
Peetri plats 3-16
Tel. 3599099
E-post: info@narva.ee
Narva Linnakantselei
Reg.kood 75008485
Peetri plats 5
Tel 3599222
E-post: narvalv@narva.ee
Narva Linnavalitsuse
Linnamajandusamet

Reg.kood 75039729
Peetri plats 3-23
Tel. 3599153
E-post: linnamajandus@narva.ee
Narva Linna
Arenduse ja Ökonoomika Amet

Reg.kood 75029524
Peetri plats 3-5
Tel. 3599140
E-post: areng@narva.ee
Narva Linnavalitsuse
Rahandusamet

Reg.kood 75008427
Peetri plats 5
Tel. 3599180
E-post: rahandus@narva.ee
Narva Linnavalitsuse
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Reg.kood 75029820
Peetri plats 5
Tel. 3599050
E-post: info@narvaplan.ee
Narva Linnavalitsuse
Kultuuriosakond

Reg.kood 75024260
Peetri plats 1, IV korrus
Tel. 35 99120
E-post: kultuur@narva.ee
Narva linna
Sotsiaalabiamet

Reg.kood 75009148
Linda tn 4, IV korrus
Tel. 3569600
E-post: sotsiaalabiamet@narva.ee
Narva Linnaarhiiv
Reg.kood 75008386
Linda tn 4
Tel. 3599106
E-post: arhiiv@narva.ee
Dokumendiregister

Narva Linnavalitsus
Peetri plats 5, Narva 20308
Tel 3599013
E-post: narvalv@narva.ee
Linnapea Aleksei Jevgrafov
Peetri plats 5, Narva 20308
Tel. 3599001
E-post: aleksei.jevgrafov@narva.ee
Linnavalitsuse liige Jelena Golubeva
Peetri plats 5, Narva 20308
Tel. 3599182
E-post: jelena.golubeva@narva.ee
Linnavalitsuse liige Viktoria Lutus
Peetri plats 1, Narva 20308
Tel. 3599122
E-post: viktoria.lutus@narva.ee
Linnavalitsuse liige Andrei Antonov
Linda tn 4, Narva 20309
Tel. 3569445
E-post: andrei.antonov@narva.ee
Linnavalitsuse juhtkonna tööjaotusest
/Narva Linnavalitsuse 15.11.2017 korraldus nr 1143-k/
Narva Linnavolikogu esimehele ja Narva Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord
Narva Linnavolikogu 28.11.2013 määrus nr 27
Narva Linnavalitsuse reglement
Narva linnasekretär
Linnasekretär Ants Liimets
Peetri plats 5, 20308 Narva
Tel. 3599002
E-post: ants@narva.ee
Vastuvõtt:
E 15:00-17:00
Linnavalitsuse juhtkonna tööjaotusest
/Narva Linnavalitsuse 15.11.2017 korraldus nr 1143-k/

Narva ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseisud

Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisude kinnitamine
/Narva Linnavolikogu 17.05.2018 otsus nr 34/

Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend
/Narva Linnavolikogu 29.01.2015 määrus nr 2/
Ametnike palgaandmed

Nõuded ametnike haridusele, töökogemustele, teadmistele ja oskustele
/Narva Linnavolikogu 23.04.2015 määrus nr 13/
Ametnike haridusandmed