Narva linn


Narva Linnavalitsus

Linnapea Tarmo Tammiste

Linnapea kontaktandmed:
- tel. 3599001
- postiaadress: Peetri plats 5 Narva 20308 Eesti
- e-post: narvalv@narva.ee, tarmo.tammiste@narva.ee

Valdkonnad:Struktuuriüksused:Side pidamine:
üldjuhtimineLinna Arenduse ja Ökonoomika AmetPäästeamet
linna esindamine vabariigis ja välismaalRahandusametPolitsei- ja Piirivalveamet
suhted pressi, riigivõimu- ja valitsusorganitegaArhitektuuri- ja Linnaplaneerimise AmetMaksu- ja Tolliamet
turismKaitsevägi
rahandus-majandusSA Narva Aleksandri Kirik
ettevõtlusSA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus
linna eelarveSA Narva Linna Arendus
pääste- ja avariiteenistused, korrakaitseSA Narva Muuseum
munitsipaalosalusega aktsiaseltsid, osaühingud, sihtasutusedNarva Kutseõppekeskus
ehitusHeakorrastus AS
kommunaalmajandusTransservis-N AS
ehitusjärelvalveSA Narva Linnaelamu
linnavaradSA Narva Sadam
linnakujundus, arhitektuurSA Vaivara Kalmistud
maaküsimusedNarva Vesi AS
elamumajandusNarva Bussiveod AS
keskkonnatalitusNarva Jäätmekäitluskeskus OÜ
investeeringudkorteriühistud

Abilinnapea Tatjana Patsanovskaja

Abilinnapea kontaktandmed:
- tel. 3599009
- postiaadress: Peetri plats 5 Narva 20308 Eesti
- e-post: tatjana.patsanovskaja@narva.ee

Valdkonnad:Struktuuriüksused:Side pidamine:
sotsiaalabiSotsiaalabiametTerviseamet
tervishoidNarva SotsiaaltöökeskusHaigekassa
tervisekaitseTöötukassa
pensioniküsimusedSA Narva Haigla

Abilinnapea Jekaterina Golubtsova

Kontaktandmed:
- tel. 3599007
- postiaadress: Peetri plats 5 Narva 20308 Eesti
- e-post: jekaterina.golubtsova@narva.ee

Valdkonnad:Struktuuriüksused:Side pidamine:
kultuur ja sportKultuuriosakondTartu Ülikooli Narva Kolledž
hariduskultuurimajad, raamatukogud, jtkultuuriseltsid
noorsugukoolid, lasteaiadkõrgkoolide filiaalid
Narva Noortekeskus
Narva muuseum

LINNAVALITSUSE LIIKMETE VASTUVÕTT - kuu igal teisel esmaspäeval kell 14:00 kuni 17:30.

Narva Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
/Narva Linnavolikogu 24.09.2015 nr 67/

► Narva Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning Narva Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord
/Narva Linnavolikogu 28.11.2013 määrus nr 27/

Linnavalitsuse juhtkonna tööjaotusest
/Narva Linnavalitsuse 07.10.2015 korraldus nr 1150-k/


Narva Linnavalitsus
on omavalitsuse kollegiaalne täitevorgan, mis viib oma praktilise tegevusega ellu õigusaktides linnale kui omavalitsusüksusele pandud ülesandeid, välja arvatud juhul, kui linnavolikogu on võtnud need oma pädevusse.

Linnavalitsus juhib linna haldusaparaadi tegevust ning korraldab linna munitsipaalomanduses olevate ettevõtete, asutuste ja muude organisatsioonide tegevust.

Linnavalitsus realiseerib temale pandud ülesandeid õigusaktide andmise, majandustegevuse ja elanike kaasamise kaudu ning teostab kontrolli tema poolt vastuvõetud otsuste üle.

Lisatud 09.10.2008, 09:36
Muudetud 14.12.2015, 13:13

eelmine järgmine