Narva linn


Kutse Narva Linnavolikogu istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. mail 2018 algusega kell 16.00, Peetri plats 1 II korruse saalis.

Päevakord:
1. Narva Linnavolikogu 18.06.2015 otsuse nr 42 „Projekti „Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus“ teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine.Eelnõu on tagasi kutsutud
2. Õhu tn 7 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.(OE036)
3. Munitsipaaleluruumi Kreenholmi tn 8-42 Narvas otsustuskorras võõrandamine.(OE032)
4. Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine.(OE030)
5. Linnavolikogu noorsookomisjoni koosseisu muutmine.(OE038)
6. Arupärimisele vastamine: Linnavolikogu fraktsiooni Meie Narva arupärimisele „Investeerimiskohustuste täitmisest“ (19.04.2018 nr 2-21/3912) vastab linnapea T.Tammiste (04.05.2018 nr 1.27/3912-2).
7. Arupärimisele vastamine: Linnavolikogu fraktsiooni Meie Narva arupärimisele „Linna staadionil asuv angaar“ (19.04.2018 nr 2-21/3914) vastab abilinnapea A.Jevgrafov (30.04.2018 nr 1.27/3914-2).
Aleksandr Jefimov
Narva Linnavolikogu esimees

Lisatud 10.05.2018, 15:44
Muudetud 17.05.2018, 08:55

eelmine järgmine