Narva linn


Kutse Narva Linnavolikogu istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 14. juunil 2018 algusega kell 15.00, Peetri plats 1 II korruse saalis.

Päevakord:
1. Projekti „Narva Raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine ning projekti teostaja määramine. (OE042)
2. Narva linna 2018. aasta eelarve muutmine. (ME015)
3. Narva linna 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine. (OE045) Aruanne
4. Esimesse klassi mineva lapse toetuse maksmise kord Narva linnas. (ME012)
5. Tiigi tn 4 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine. (OE044)
6. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti põhimäärus. (ME014)
7. Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine. (ME011)
8. Narva Linnavolikogu 17.11.2016 määruse nr 25 „Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti põhimäärus“ muutmine. (ME013)
9. Munitsipaaleluruumi Rahu tn 34-23 Narvas otsustuskorras võõrandamine. (OE039)
10. Nõusoleku andmine Narva linna omandis olevat Kangelaste 37a kinnistut koormava hoonestusõiguse võõrandamiseks. (OE040)
11. Nõusoleku andmine Narva linna omandis olevaid Aleksander Puškini tn 59 ja Aleksander Puškini tn 61, Narva, kinnistuid koormava hoonestusõiguse võõrandamiseks. (OE041)
12. Päritud korteriomandi osa otsustuskorras võõrandamine (Narva linn, Rahu tn 38a-95). (OE043)


Aleksandr Jefimov
Narva Linnavolikogu esimees

Lisatud 08.06.2018, 15:32
Muudetud 08.06.2018, 16:13

eelmine järgmine