Narva linn


Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti teade

Toetajate logod

11.06.2018 - 22.06.2018 toimuvad ehitustööd järgnevates piirkondades:
• Äkkeküla puhkeala sisesed teed – pinnasetööd ja tehnovõrkude paigaldamine.
• Jõesuu tänav kuni linna piirini – pinnasetööd ja tehnovõrkude paigaldamine.
• Vaivara ja Raudsilla tänavad – ettevalmistustööd, pinnasetööd, tehnovõrkude ja äärekivide paigaldamine.
• Tallinna mnt, Orase tänav – ettevalmistustööd, pinnasetööd ja tehnovõrkude paigaldamine.

Seoses ehitustöödega palume kõiki liiklejaid olla tähelepanelikud ning jälgida ajutisi liiklusmärke.
Ehitustöid teostab RTS Infraehitus OÜ ning Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS.

Nimetatud töid teostatakse projekti „Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, I etapp“ raames, mida rahastatakse meetmest "Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng" ja Narva linna eelarvest.


Aina Antson-Manjukevitš
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
tel 3599082
aina.antson@narva.ee

Lisatud 11.06.2018, 12:56
Muudetud 11.06.2018, 13:06

eelmine järgmine