Narva linn


Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti tööpakkumised

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet pikendab heakorra vanemspetsialisti (täiendatud) ja riigihangete spetsialisti konkursse kuni 22.06.2018.a.

NARVA LINNAVALITSUSE LINNAMAJANDUSAMET

võtab teenistusse

RIIGIHANGETE SPETSIALISTI (töökoht)

kelle peamisteks tööülesanneteks Narva linnas on:


•    Ametit puudutavate riigihangetega seonduvate õigusaktide, juhendmaterjalide jmt väljatöötamine ning vajadusel ettepanekute tegemine nende muutmiseks
•    Ameti hanketegevuse analüüsimine ja koordineerimine, hangete planeerimine
•    Riigihangete läbiviimise korraldamine lähtuvalt riigihangete seadusest vastavalt esitatud riigihanke lähteülesannetele
•    Lepingute koostamine või kooskõlastamine, läbirääkimiste pidamine lepingute koostamiseks või kooskõlastamisel
•    Lepingute eest vastutavate isikute nõustamine lepingute täitmise kestel
•    Riigihangetega seonduvate vaidluste korral ameti esindamine Riigihangete vaidlustuskomisjonis ja kohtus
•    Hankelepingute registrisse andmete sisestamine vastavalt riigihankeid reguleerivatele õigusaktidele jm

Nõudmised kandidaadile:

•    majandus-, haldusjuhtimisalane või juriidiline kõrgharidus
•    eesti keele oskus C1-tasemel
•    vene keele oskus suhtlustasemel
•    iseseisvus töös, hea analüüsi ja tulemuste prognoosivõime
•    hea koostöö- ja suhtlemisoskus
•    hea pingetaluvus

Kasuks tuleb:

•    eelnev töökogemus riigihangete valdkonnas
•    eelnev töökogemus avalikus sektoris
•    juhiluba (B-kat)

Ametikoht pakub:

•    huvitavat ja pingelist tööd kiiresti arenevas piirkonnas
•    enesetäiendamise võimalust
•    sõbralikku meeskonda
•    kaasaegseid töötingimusi

Tööle asumise aeg: 02.07.2018

CV ja motivatsioonikiri märgusõnaga „RIIGIHANGETE SPETSIALIST”  palume saata hiljemalt 22.06.2018.a  e-posti aadressil karin.uustallo@narva.ee
Lisaküsimused esitada personalispetsialist Karin Uustallo’le: 35 99 040 või e-posti aadressil: karin.uustallo@narva.eeNARVA LINNAVALITSUSE LINNAMAJANDUSAMET

võtab teenistusse

HEAKORRA VANEMSPETSIALISTI (mänguväljakud, kalmistud) (töökoht)

kelle peamisteks tööülesanneteks Narva linnas on:


•    Heakorratöö korraldamine, koordineerimine ja heakorraalase kontrolli teostamine
•    Linna avalike lastemänguväljakute aastaringne hooldus, projekteerimine ja ehitamine
•    Erinevate linna asutuste lastemänguväljakute projekteerimine ja ehitamine (lasteaiad)
•    Koostöö korteriühistutega laste mänguväljakute projekteerimisel ja ehitamisel
•    Narva linna haldusterritooriumil asuvate kalmistute haldamine ja heakorratöö korraldamine
•    Teenistusülesannete täitmiseks vajalike riigihangete korraldamine kvalifikatsiooninõuete koostamine
•    Teenistust puudutavate projektide väljatöötamisel ja läbivaatamisel osalemine
•    Ameti poolt sõlmivate ning teenistust puudutavate lepingute kontrolli korraldamine jm.

Nõudmised kandidaadile:

•    ehitusalane kõrg- või rakenduslik kõrgharidus
•    eesti keele oskus B2-tasemel
•    vene keele oskus suhtlustasemel
•    eelnev töökogemus ehituse ja projekteerimise valdkonnas
•    head teadmised riigihangete korraldamisest
•    koostööoskus ja hea suhtlemisoskus
•    suutlikkus võtta vastu otsuseid
•    hea pingetaluvus

Kasuks tuleb:

•    eelnev töökogemus heakorra valdkonnas, avalikus sektoris
•    teadmised riigihangete läbiviimiseks
•    eelnev töökogemus avalikus sektoris
•    juhiluba (B-kat)

Ametikoht pakub:

•    huvitavat ja pingelist tööd kiiresti arenevas piirkonnas
•    enesetäiendamise võimalust
•    sõbralikku meeskonda
•    kaasaegseid töötingimusi

Tööle asumise aeg: 02.07.2018

CV ja motivatsioonikiri märgusõnaga „HEAKORRA VANEMSPETSIALIST (mänguväljakud, kalmistud)”  palume saata hiljemalt 22.06.2018.a  e-posti aadressil karin.uustallo@narva.ee
Lisaküsimused esitada personalispetsialist Karin Uustallo’le: 35 99 040 või e-posti aadressil: karin.uustallo@narva.ee

Lisatud 13.06.2018, 14:00
Muudetud 13.06.2018, 14:06

eelmine järgmine