Narva linn


Narva Linnakantselei otsib oma meeskonda peaspetsialisti

Narva Linnakantselei korraldab avaliku konkursi elanikkonna perekonnaseisu ja registreerimise büroo peaspetsialisti ½ ametikoha täitmiseks.

Peaspetsialisti ametikoha eesmärgiks on rahvastikuregistrialaste ja rahvastikutoimingute ülesannete täitmine.

Põhiülesanneteks on:
- sündide ja surmade registreerimine, abielude sõlmimine ja lahutamine;
- uue isikunime andmine isiku soovil;
- rahvastikuregistris isikuandmete või vigade parandamine, puuduvate andmete ja dokumentide lisamine;
- rahvastikuregistrisse perekonnaseisualaste dokumentide sisestamine;
- kohalike omavalitsuste ja vaimulike koostatud kannete vastuvõtmine ja kontrollimine;
- perekonnaseisuarhiivi korras hoidmine ja korduvate perekonnaseisudokumentide väljastamine.

Sobival kandidaadil on:
- kõrgharidus või keskharidus, vähemalt kolmeaastase eelneva töökogemusega ametikoha valdkonnas;
- valdkonna õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus;
- väga hea eesti ja vene keele oskus;
- rahvastikuregistri tarkvara tundmine, teksti- ja tabeltöötlusprogrammide kasutamise oskus;
- hea suhtlemis- ja väljendusoskus;
- kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus-ja vastutusvõime;
- õppimisvõime.

Kasuks tuleb:
- inglise keele oskus.

Omalt poolt pakume:
- toetavat ja sõbralikku meeskonda;
- enesetäiendamis- ja koolitusvõimalusi;
- 35 kalendripäeva põhipuhkust.

Ametikoha asukoht: Narva linn, Joala tänav 12.
Vabade ametikohtade arv: 0,5.
Tööaeg: osaline tööaeg.
Töösuhte kestus: tähtajatu.
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik.

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:
- sooviavaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
- CV;
- haridust tõendavate dokumentide koopia.

Dokumendid palume saata märgusõnaga "Perekonnaseisu peaspetsialist" hiljemalt 5. oktoobriks 2018 e-posti aadressil konkurss@narva.ee.

Lisainformatsioon:
tel 3321273 (Asta Kampus, elanikkonna perekonnaseisu ja registreerimise büroo peaspetsialist);
tel 3599027 (Larissa Bogatova, Narva Linnakantselei asjaajamisteenistuse vaneminspektor).

Lisatud 19.09.2018, 15:13
Muudetud 19.09.2018, 16:03

eelmine järgmine