Narva linn


Narva linnas toimub Eesti III Omavalitsuspäev

Eesti III Omavalitsuspäev toimub 28. septembril 2018. aastal Narva linnas kultuurimajas "Rugodiv". Omavalitsuspäeva teemaks on "Eesti ja Euroopa Liit – tänased arengud ja tuleviku koostöö võtmeteemad Narvas ning Ida-Virumaal".

Eesti III Omavalitsuspäev on pühendatud Eesti Vabariigi 100. juubelile. Tulenevalt Eesti I ja II Omavalitsuspäeva ettepanekutest võttis Riigikogu 29. mail 2018 vastu seaduse, millega 1. oktoober nimetati riikliku tähtpäevana omavalitsuspäevaks. On lootus, et koos riikliku tähtpäeva laialdase tähistamisega kõikjal Eestis muutub omavalitsuslik mõte ja tegevus inimestele veelgi lähedasemaks ning meie ajalooline kogemus leiab tee tulevikku.

Eesti I Omavalitsuspäev toimus 4.10.2016 Riigikogu Konverentsikeskuses ning sellega tähistati 150. aasta möödumist Eesti avaliku halduse loomisest. Teadaolevalt jõustus 1. oktoobril 1866. aastal Eesti esimene avaliku halduse seadus "Makoggukonna Seadus Baltia-merre kubbermangudele. Ria-,Tallinna- ja Kura-male". Esimestena taasiseseisvunud Eestis omistati Muhu vallale ning Kuressaare linnale omavalitsuslik staatus 1. oktoobril 1990. aastal.

Omavalitsuspäeva I osa aruteludes käsitletakse alljärgnevaid teemasid:
• Eesti riigi loomisest ning arengu etappidest;
• Eesti omavalitsuste ja valdkonna koostöö arengust.

Arutelu "Euroopa Liit ja Eesti – probleemid ja võimalused arenguks ettevõtluse ja taristu valdkonnas, sealhulgas Narvas ja Ida-Virumaal" raames on kavas järgmised ettekanded:
► Riigi tegevusest ettevõtluse ja taristu arendamisel - sealhulgas arengutest Narva linnas ja Ida-Virumaal kui tuleviku võimalikust koostöömudelist;
► Euroopa Liidu prioriteedid liikuvuse ja transpordi valdkonnas – seosed arengutega Eestis ning võimalikud siirded Narvas ja Ida-Virumaal;
► Euroopa Liit, Eesti, Narva ja Ida-Virumaa kui partnerid kommunikatsioonisüsteemide, ettevõtluse ja hariduse arendamisel, sh võimalused ja takistused Narva linnas ja Ida-Virumaal.

Lisatud 20.09.2018, 14:10
Muudetud 20.09.2018, 14:31

eelmine järgmine