Narva linn


Avalik kirjalik enampakkumine riigivara võõrandamiseks Narva linnas

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

17.10.2018 kell 11:00 toimuval avalikul kirjalikul enampakkumisel on müügis järgnev kinnisasi, mis asub Narva linnas:
Ida-Viru maakond, Narva linn, Nõo tn 16, (51101:001:0526).

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult, 17.10.2018 hiljemalt kella 10:30-ks aadressil Akadeemia tn 4 Tartu 51003.

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Maa-ametisse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Rohkem infot 17.oktoobril 2018. aastal toimuva kirjaliku enampakkumise kohta on Maa-ameti kodulehel.


Maa-amet

Lisatud 08.10.2018, 08:37
Muudetud 08.10.2018, 08:58

eelmine järgmine