Narva linn


Tööharjutus – kellele ja milleks?

Töötukassa aitab inimesi töövaldkonnas oma tee leidmisel. Teinekord on vaja inimesel kõigepealt iseennast leida, alles siis hakata seadma samme edasiseks eluks.

Üks võimalus abistada inimest tööotsingutel ja teda ka motiveerida töötama, on tööharjutus. Tööharjutus koosneb grupitööst ja praktilistest tegevustest, kus antakse erinevaid teadmisi, oskuseid ja ka nõustatakse. Kõige rohkem pööratakse tähelepanu sellele, et inimene saaks iseendaga tuttavaks, oskaks end õigesti hinnata ja väärtustada ning endast lugu pidada. Tegevuste käigus arendatakse tööotsijas suhtlemis- ja meeskonnatöö oskuseid ning keskendutakse tema tugevustele, oskustele ja teadmistele. Selline lähenemine annab inimesele suurema kindlustunde tööturule sisenemiseks.

Tööharjutus toimub gruppides, kuhu on koondatud sarnaste oskuste või teadmistega inimesed, gruppi juhendab kaks juhendajat, kes on aitavad inimesel hinnata oma oskuseid, võimalusi ja nõustavad individuaalselt.

Tööharjutus vastab iga maakonna konkreetsele tööturuvajadusele, nt kui maakonnas on suurem tööjõuvajadus mõnes kindlas valdkonnas, siis saab tööharjutuse raames tutvuda ka vastava valdkonna töödega ja tööandjatega.

Tööharjutusel läbib inimene kolm etappi.
• Esimeses neist tutvuvad osalejad grupikaaslaste ja juhendajatega ning kohanevad grupis tegutsemise põhimõtete, reeglite ja päevakavaga.
• Teises etapis läbivad osalejad erinevaid aktiivõppe tegevusi, mis aitavad kujundada inimese enesehinnangut, hoiakuid ja mõtteviise. Selle taustal suureneb inimese tegevusvalmidus, et minna tööharjutuse lõppedes kas õppima, koolitusele, tööpraktikale või tööle.
• Lõpuks tutvutakse juba tööde, töökeskkondade ja ametitega ning konkreetse inimese oskustele, võimetele ja võimalustele vastavate töökohtadega maakonnas. Tööharjutuse lõpuks on inimesel just temale sobiv edasine suund tegutsemiseks ja tööturule jõudmiseks silme ees.

Lisainfot saab tööharjutuse kohta töötukassa kodulehelt ning konsultantidelt töötukassa büroodes.


Anu Harjo
Eesti Töötukassa tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond
info@tootukassa.ee

Lisatud 07.12.2018, 08:59
Muudetud 07.12.2018, 09:23

eelmine järgmine