Narva linn


Kutse Narva Linnavolikogu istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. detsembril 2018 kell 14.00 Peetri plats 1, II korruse saalis.

Päevakord:
1. Narva linna noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava 2017-2020 muutmine. (OE083) KAVA Lisa 4
2. Hoonestusõiguse seadmise lepingu muutmine (Kangelaste 37a,  Narva, Lidl Eesti OÜ). (OE080)
3. Projekti "Elektrijaama tee rekonstrueerimine" teostaja määramine ja omafinantseeringu kinnitamine. (OE086)
4. Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019 - 2030+ heakskiitmine. (ME025) Strateegia
5. Narva linna 2019. aasta eelarve. (ME024)
6. Aleksander Puškini tn 29, 29a, 31, 33 ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine. (OE082)
7. Arupärimisele vastamine: fraktsiooni Meie Narva arupärimisele „SA Narva linnaleht kohta“ (29.11.2018 nr 2-21/12697) vastab linnapea T. Tammiste (14.12.2018 nr 2-21/12697-2).
8. Arupärimisele vastamine: fraktsiooni Meie Narva arupärimisele „Koolide ümberkorraldamisest“ (29.11.2018 nr 2-21/12698) vastab linnapea T. Tammiste (12.12.2018 nr 2-21/12698-2).
9. Arupärimisele vastamine: fraktsiooni Meie Narva arupärimisele „Narva linna õigusaktide  kooskõlla viimine EV seadustega“ (29.11.2018 nr 2-21/12704) vastab linnapea T. Tammiste (14.12.2018 nr 1-27/12704-2).
10. Arupärimisele vastamine: fraktsiooni Meie Narva arupärimisele „Narva vanalinna maketi omandiküsimus“ (29.11.2018 nr 2-21/12705) vastab linnapea T. Tammiste (14.12.2018 nr 1-27/12705-2).Irina Janovitš
Narva Linnavolikogu esimees

Lisatud 14.12.2018, 15:54
Muudetud 19.12.2018, 15:33

eelmine järgmine