Narva linn


Linnamajandusamet annab teada

Talvisel ajal tekivad teekattesse augud ning kuna need võivad mõjutada ohutut liiklemist, siis neid ei tohi jätta tähelepanuta. Seoses eelpool öelduga teavitame, et vastavalt sõlmitud lepingule alustab Viamer Grupp OÜ alates 25. veebruarist 2019. aastal Narva linna teeaukude operatiivremonti.

Tööde läbiviimine on praegusel hetkel ajutine, eesmärgiks on tagada liiklusohutus.

Kapitaalseid asfalteerimistöid hakatakse Narva linna teedel 2019. aastal tegema siis kui ilmastikuolud seda lubavad.


Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
linnamajandus@narva.ee

Lisatud 25.02.2019, 16:27
Muudetud 25.02.2019, 16:57

eelmine järgmine