Narva linn


Sotsiaalabiameti konkurss lastekaitseosakonna peaspetsialisti (osakonna juhataja) ametikohale

Narva Linna Sotsiaalabiamet kuulutab välja konkursi lastekaitseosakonna peaspetsialisti (osakonna juhataja) ametikohale.

Ametikoha põhieesmärk:
Ametikoha põhieesmärk on lastekaitseosakonna juhtimine, lapse seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.

Nõudmised kandidaadile:
• kõrgharidus sotsiaaltöö või pedagoogika erialal või sellele lähedasel erialal;
• sotsiaalala või pedagoogiline töökogemus (vähemalt 3 aastat);
• Eesti kodakondsus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel;
• vene keele oskus suhtlustasandil;
• väga hea suhtlemisoskus;
• pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime;
• meeskonnatöö valmidus;
• kandidaadi suhtes ei kehti lastekaitseseaduse § 20 lõigetes 1 ja 2 sätestatud piirangud (on vaja esitada väljavõtte karistusregistrist).

Kasuks tuleb:
• varasem töökogemus riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses sotsiaalvaldkonnas, eelistatult lastekaitse valdkonnas;
• juhtimisalased teadmised;
• teenistusvaldkonna reguleerivate õigusaktide tundmine.

Teenistusülesannete lühikirjeldus:
• lastekaitseosakonna juhtimine;
• Sotsiaalabiametit ametiasutustes lastekaitseosakonna pädevuses esindamine;
• abivajava lapse õiguste ja huvide esindamine kohtumenetlustes;
• lastele ja peredele sotsiaalteenuste korraldamine;
• koostöö teiste ametiasutustega, organisatsioonidega jm. juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
• lastehoolekande ennetavate tegevuste korraldamine ja planeerimine;
• lastekaitsealase info kogumine, analüüsimine ja vahendamine.

Omalt poolt pakume:
- huvitavat ja mitmekesist tööd ning võimalust ennast täiendada ja teostada;
- professionaalset ja sõbralikku kollektiivi;
- konkurentsivõimelist palka;
- 35 päeva puhkust.

Tööaeg: täistööaeg.
Ametikohale asumise aeg: niipea kui võimalik.
Ametikoha asukoht: Linda tänav 4, 20309 Narva linn.

CV, motivatsioonikiri ning väljavõte karistusregistrist palume esitada hiljemalt 19.03.2019 kell 12:00 e-postile sotsiaalabiamet@narva.ee.

Lisatud 04.03.2019, 14:44
Muudetud 04.03.2019, 15:05

eelmine järgmine