Narva linn


Sotsiaalabiameti konkurss hoolekandeosakonna spetsialisti ametikohale

Narva Linna Sotsiaalabiamet kuulutab välja konkursi hoolekandeosakonna spetsialisti ametikohale (ajutiselt äraoleva ametniku asendamise ajaks).

Ametikoha põhieesmärk:
Ametikoha põhieesmärk on korraldada ja koordineerida sotsiaalhoolekannet Narva linnas elavatele täiskasvanutele, kes terviseseisundi tõttu vajavad sotsiaalteenuste- ja toetuste määramist.

Nõudmised kandidaadile:
• kõrgharidus sotsiaaltöö erialal või sellele lähedasel erialal;
• Eesti kodakondsus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel;
• vene keele oskus suhtlustasemel;
• kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime;
• meeskonnatöö valmidus.

Kasuks tuleb:
varasem töökogemus riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses sotsiaalvaldkonnas.

Teenistusülesannete lühikirjeldus:
• sotsiaalnõustamine;
• abivajavate isikute hooldusvajaduse hindamine ja vajaduse korral neile sotsiaalteenuste- ja toetuste määramine;
• juhtumimenetluse teostamine;
• täisealise isiku üle hoolduse seadmise korraldamine;
• hooldajatoetuse arvestamine;
• eestkostega seonduva töö korraldamine;
• kohtumenetlustes, mis on hoolekandeosakonna pädevuses, osalemine;
• töö riigi-, kohaliku omavalitsuse ja teiste asutustega.

Omalt poolt pakume:
- huvitavat ja mitmekesist tööd ning võimalust ennast täiendada ja teostada;
- professionaalset ja sõbralikku kollektiivi;
- konkurentsivõimeline palk;
- 35 päeva puhkust.

Tööaeg: täistööaeg .
Ametikohale asumine: niipea kui võimalik.
Ametikoha asukoht: Linda tänav 4, 20309 Narva linn.

CV ja motivatsioonikiri palume esitada hiljemalt 19.03.2019 kell 12:00 e-postile sotsiaalabiamet@narva.ee.

Lisatud 04.03.2019, 16:39
Muudetud 04.03.2019, 17:01

eelmine järgmine