Narva linn


Avalik kirjalik enampakkumine riigivara võõrandamiseks Narva linnas

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

20.03.2019 kell 11:00 toimuval avalikul kirjalikul enampakkumisel on müügis järgnevad kinnisasjad, mis asuvad Narva linnas:
Ida-Viru maakond, Narva linn, Õlelille tn 6, (51107:006:0137);
Ida-Viru maakond, Narva linn, Nõo tn 16, (51101:001:0526);
Ida-Viru maakond, Narva linn, Õlelille tn 10, (51107:006:0139);
Ida-Viru maakond, Narva linn, Õlelille tn 8, (51107:006:0138).

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult, 20.03.2019 hiljemalt kella 10:30-ks aadressil Akadeemia tn 4 Tartu 51003.

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Maa-ametisse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Informatsiooni müüdavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. Muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Informatsiooni saab küsida telefonidelt 6650782, 6650781, 6750126, 6750101.

Rohkem infot 20. märtsil 2019. aastal toimuva kirjaliku enampakkumise kohta on Maa-ameti kodulehel.


Maa-amet

Lisatud 11.03.2019, 14:36
Muudetud 11.03.2019, 15:13

eelmine järgmine