Narva linn


Narva Linnakantselei konkurss infotehnoloogi kohale

Tööülesanded:
• Narva linnavalitsuse arvutivõrgu kasutajate konsulteerimine ja abistamine IT küsimustes nende tööülesannete täitmise osas;
• kasutajate töökohtadel ilmnenud riist- ja tarkvaraliste probleemide lahendamine, rikete kõrvaldamine;
• uute arvutite ettevalmistamine, paigaldamine ja installeerimine töökohtadel, tarkvara ja võrguseadete installeerimine ja konfigureerimine vastavalt töökoha profiilile;
• vananenud või tagastamisele kuuluva tehnika maha võtmine töökohtadelt ning andmete varundamine ja eemaldamine maha võetud arvutitest;
• infosüsteemide kasutajate konsulteerimine oma haldusalas ja infosüsteemide hooldus;
• korraldab oluliste andmete säilitamise NAS massiividel ja kontrollib kasutajate andmete nõuetekohast varundamist;
• esitab infotehnoloogilise eelarve projekti oma haldusalas;
• osaleb elektroonsete dokumendihaldus ja dokumendivahetus süsteemide juurutamisel ja abistab nende kasutajaid;
• tagab oma haldusalas IT süsteemide pideva ja tõrgeteta töö ning teeb ettepanekuid tõrgete minimiseerimiseks, registreerib nõuete kohaselt esinenud tõrked;
• korraldab vajalikke administreerimisvahendeid oma haldusalas.

Nõuded:
• erialane kõrgharidus / keskeri haridus;
• varasem töökogemus infotehnoloogia alal;
• hea suhtlemisoskus, viisakas ja korrektne käitumine;
• kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus-ja vastutusvõime;
• eesti keele oskus vähemalt B1 tasemel, vene keele oskus suhtlustasemel ja inglise keele oskus vähemalt erialase kirjanduse mõistmise tasemel;
• varasem töökogemus asjaajamise vallas (oskus koostada ametlikke dokumente).

Soodustavad asjaolud:
• Windows Active Directory haldamise kogemus;
• Linux ja Windows serverite haldamise kogemused;
• veebirakenduste haldamise kogemus;
• VMWare virtuaalserverite haldamise kogemus;
• arvutivõrkude ruuterite haldamise kogemus;
• programmeerimise kogemus.

Töökoha asukoht Narva linnas:
• Linda tn 4 ja Peetri plats 1, 3, 5.

Konkursil osalejal esitada järgmised dokumendid:
• sooviavaldus;
• CV;
• haridust tõendavate dokumentide koopia.

Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 31.05.2019, saates need e-posti teel aadressile konkurss@narva.ee.

Lisatud 14.05.2019, 14:29
Muudetud 14.05.2019, 14:44

eelmine järgmine