Narva linn


Rahvusvahelisele projektile "Jõepromenaadid III" on antud pidulik start

Toetajate logo

30.-31.juulil 2019 toimus Narvas "Kaldapealse ajaloolise kaitseala Narvas/Eestis ja Ivangorodis/Venemaal arendamise III etapp" ehk lühidalt "Jõepromenaadid III" projektis osalevate partnerite esimene kohtumine. Kohtumisel osales rohkem kui 40 esindajat kõikide projektisse kaasatud organisatsioonidest ja struktuuridest.

Partnerite kohtumine oli pidulikult avatud Narva linnapea Aleksei Jevgrafovi poolt. Samuti pöördusid osalejate poole oma tervitussõnadega munitsipaalühenduse „Gorod Ivangorod“ pea Viktor Karpenko, Venemaa peakonsulaadi Narvas konsul-nõunik Igor Larin, Eesti Rahandusministeeriumi Euroopa territoriaalse koostöö talituse juhataja Margarita Golovko. Rõhutati projekti vajadust ja olulisust piiriülese regiooni ja heanaaberlike suhete arendamiseks.

30.-31.07.2019 Narva/Foto: Narva Arenduse ja Ökonoomika Amet
30.-31.07.2019 Narva/Foto: Narva Arenduse ja Ökonoomika Amet

Samuti esitleti projekti partnereid: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametit (juhtpartner), munitsipaalühenduse „Leningradi oblasti Kingisepa munitsipaalrajooni Gorod Ivangorod“ administratsiooni ja assotsieeritud partnereid: Eesti Keskkonnaministeeriumi, munitsipaalühenduse „Kingiseppa munitsipaalrajoon“ administratsiooni ja Leningradi oblasti turismikomitee administratsiooni.

Kingiseppa administratsiooni juhi esimene asetäitja Viktor Tolkatšjov ja Leningradi oblasti turismikomitee Prioriteetsete Turismisuundade Arendamise Ameti juhataja Jekaterina Botšarova mainisid, et projekti elluviimine tõstab Narva ja Ivangorodi külastuskeskkonna kvaliteeti ning teeb linnu turistide jaoks atraktiivsemateks.

Projekti üldkoordinaator Anne Veevo rääkis projekti "Jõepromenaadid III" ajaloost, mis algas 2006. a. Projektijuht Natalja Orava esitles projekti eesmärke, ülesandeid ja plaanitud tegevusi.

Projekti „Jõepromenaadid III“ peaideeks on Narva ja Ivangorodi kaldapealsete alade kompleksne arendamine ja heakorrastus eesmärgiga luua piiriülesest territooriumist turisti- ja ettevõtjasõbralikku kohta turismi ja äri arendamiseks.

Projekti „Jõepromenaadid III“ raames Narvas on plaanitud promenaadi ehitustööd Joaoru puhkeala saarel, sh mõlema silla rekonstrueerimine, jalakäijate- ja jalgrattatee ehitamine, energiasäästliku valgustuse paigaldus saarel, vaateplatvormi ja talisuplejate uue hoone ehitamine, territooriumi heakorrastus.

Ivangorodis plaanitakse ehitada 500 m promenaadi „Družba“ sillast, sh kaldakindlustis, energiasäästliku valgustuse paigaldus, kai ja vajaliku turismiinfrastruktuuri ehitamine, ca 2 ha territooriumi heakorrastus. Projektide detailsema kontseptsiooni esitasid arhitektuuribüroo JVR arhitekt Kalle Vellevoog ja Peterburi arhitektuuribüroo "Baltinvest-projekt" juht Nikita Serdjukov.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 sekretariaadi konsultant Riina Vaap esitles programmi põhinõudeid.

Kohtumise osalejad tutvusid ka tänase olukorraga projekti territooriumil Narvas.

Kohtumise teine päev oli pühendatud praktilisematele küsimustele – projekti ürituste kavandamisele ja aruandlusele. Samuti täpsustati projekti esimese perioodi tööplaan 2019. aasta lõpuni.

Projekti kaasrahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi2014–2020. Projekti kogumaksumus on 4 431 000 eurot, nendest partnerite omafinantseering - 523 815,80 eurot ning programmi toetus - 3 907 184,20 eurot. Projekt kestab kolm aastat (juuli 2019-juuni 2022).

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.


Info:
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
areng@narva.ee

Lisatud 02.08.2019, 15:11
Muudetud 02.08.2019, 15:39

eelmine järgmine