Narva linn


Kohaliku omaalgatuse programmi infopäevad

Lugupeetud MTÜ ja SA esindajad!

Alates 30. augustist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor, mille eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ning püsimine. Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud.

- Kohaliku omaalgatuse programmi määrus.

Programmi eesmärk on toetada tegevusi, mis tugevdavad kogukonna identiteeti, loovad tõhusamat koostööd ning panustatavad kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu. Toetust antakse ka kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumiseks ja ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamiseks ja arendamiseks.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on 2000 eurot ning omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

MTÜ Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit ja SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus kutsuvad; huvilisi vabaühendusi kohaliku omaalgatuse programmi infopäevadele:

- 16. september kell 16.00 Jõhvi IVOL büroo saal (Keskväljak 1 Jõhvi). Infopäev toimub eesti keeles.

- 17. september kell 16.00 TÜ Narva Kolledž (Raekoja plats 2). Infopäev toimub vene keeles.

Digitaalselt allkirjastatud taotlused tuleb esitada Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu e-posti aadressile kop@ivol.ee, hiljemalt 01.oktoober 2019 kell 16.30.

- Mittetulundusühingute ja sihtasutuste projektide kaasfinantseerimise kord.

Käesolev kord reguleerib Narva linnaeelarvest eraldatud rahaliste vahendite käsutamist mittetulundusühingute ja sihtasutuste projektide kaasfinantseerimiseks. Linnaeelarvelist kaasfinantseerimist projektile on õigus saada Narvas registreeritud mittetulundusühingutel ja sihtasutustel tingimusel, et projekti tegevused toimuvad Narvas ja/või on Narvaga seotud. Eraldatud vahendite kasutamise eesmärk on võimaldada kaasfinantseerimist mittetulundusühingute ja sihtasutuste poolt riiklikesse või rahvusvahelistesse abiprogrammidesse või muudesse toetusfondidesse, v.a Narva linnaeelarvelised, esitatavatele projektidele.


Viktoria Kaju
peaspetsialist
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
3599083
viktoria.kaju@narva.ee

Lisatud 09.09.2019, 13:31
Muudetud 11.09.2019, 11:03

eelmine järgmine