Narva linn


Väikeprojektide IV taotlusvoor

Riigi Tugiteenuste Keskus kuulutab välja väikeprojektide IV taotlusvooru, kust toetatakse meditsiini, hoolekande, perede, vanurite ja puuetega inimeste ning hasartmängusõltuvusega inimestega seotud projektide ellu viimist.

Väikeprojektide taotlusvoor avatakse sel aastal viimast korda.

Taotlusi saab esitada 1.-15. novembrini keskkonnas:
https://etoetus.struktuurifondid.ee.

IV taotlusvooru kogumaht on 400 000 eurot ning maksimaalne toetus ühe projekti kohta on 35 000 eurot abikõlblike kulude katteks.

Kolmanda taotlusvooru esitati kokku 54 projektitaotlust, kokku sooviti sotsiaal- ja tervisevaldkonda panustamiseks ligi 385 000 eurot. Taotlusvooru tulemusena said toetust neliteist organisatsiooni 104 000 euro ulatuses.

Taotluse ettevalmistamisel ja esitamisel tuleb lähtuda sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 08. märtsi 2019 käskkirjast nr 21 "Hasartmängumaksu laekumistest toetuste andmise tingimused ja kord" ja 30. septembri 2019 käskkirja lisast nr 60.

Hasartmängumaksu toetused sotsiaalvaldkonnas

Lisainfo:
Anna Zolin
Riigi Tugiteenuste Keskuse peaspetsialist
anna.zolin@rtk.ee
Tel 6631847

Lisatud 31.10.2019, 10:07
Muudetud 01.11.2019, 08:14

eelmine järgmine