Narva linn


Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 3. taotlusvoor

Eesti-Vene piiriülese koostöö programm kuulutas välja kolmanda taotlusvooru Eesti ja Venemaa vaheliste piiriüleste koostöö projektide toetamiseks programmi temaatilise eesmärgi "Kohaliku ja piirkondliku hea valitsemistava toetamine" raames. Taotlusvoor on avatud 25. novembrist 2019 ning projektitaotluste esitamise tähtaeg on 21. veebruar 2020.

Oodatud on koostööprojektid, mis panustavad kohalike ja piirkondlike omavalitsusasutuste, nende allüksuste ja kogukondade vahelise koostöö edendamisse hariduse, tervise, kultuuri, spordi ja sotsiaalvaldkondades, sh kogemuste vahetus e-teenuste ja ühise planeerimise vallas jm.

Programmist rahastatakse tegevusi, mis on selgelt piiriülese iseloomuga ja hõlmavad vähemalt kahte partnerit, kellest vähemalt üks peab olema Eestist (Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Kesk-Eesti) ja vähemalt üks partner Venemaalt (Sankt-Peterburist, Leningradi või Pihkva oblastist).

Taotlusvoorus võivad osaleda riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud riigiasutused, valitsusvälised organisatsioonid, haridusasutused ning avalik-õiguslikud ühingud ja samaväärsed avalik-õiguslikud asutused.

Taotlusvooru indikatiivne kogumaht on 432 373,32 eurot. Projektile antava toetuse minimaalne toetus on 50 000 eurot ja maksimaalne toetus 100 000 eurot. Partnerite kaasrahastamise miinimummäär on 10%.

Täiendav info 3. taotlusvoorust on avaldatud Eesti-Vene programmi kodulehel www.estoniarussia.eu ning eestikeelse teadaande leiab siit.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 kaasrahastavad Euroopa Liit, Eesti Vabariik ja Vene Föderatsioon.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri.


Riigi Tugiteenuste Keskus

Lisatud 29.11.2019, 11:38
Muudetud 29.11.2019, 12:04

eelmine järgmine