Narva linn


Eesti ja Venemaa teadlased täpsustavad Narva piirijõe reostuskoormust

Toetajad

Tallinna Tehnikaülikooli Ehituse ja Arhitektuuri instituudi vee- ja keskkonnatehnika uurimisrühma teadlased koostöös Venemaa partneritega Riiklikust Hüdroloogia Instituudist (RHI) ja riiklikust ettevõttest "Mineral" algatasid projekti „Narva jõe veemajandus: ühtlustamine ja jätkusuutlikkus (ER25 NarvaWatMan)“, et välja töötada ühtlustatud veekvaliteeti klassifikatsioonisüsteem Narva jõe vesikonna jaoks ning ühised soovitused tõhusate meetmete kavandamiseks ja inimeste keskkonnateadlikkuse suurendamiseks. Praegu kasutavad Eesti ja Venemaa reostuskoormuse hindamisel meetodeid ja standardeid, mis on erinevad ja seetõttu on tulemuste võrdlemine raskendatud. Kõik soovitused reostuse vältimiseks ning kõrvaldamiseks kooskõlastatakse Läänemere kaitse komisjoniga HELCOM, mille eksperdid osalevad ka projektis.

Narva jõe veekvaliteedi paranemisest ning harmoniseeritud veeseire korraldamisest on huvitatud ka Eesti-Vene ühine piiriveekogude kaitse ja säästliku kasutamise komisjon.

Projekti rahastab "Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020" (www.estoniarussia.eu).

Projekti üheks tulemuseks on inimeste paranenud keskkonnateadlikkus, milleks on planeeritud kaheksa keskkonna teemalist üritust, infopäevad, osalemine keskkonna teemalistel konverentsidest nii Eestis kui ka Venemaal ning projekti tulemuste tutvustamine avalikusele.

Projekti assotsieeritud partnerid Eestist on Narva LV Arhitektuuri- ja linnaplaneerimise amet ja Venemaalt - Ivangorodi Linna Administratsioon.

Projekti NarvaWatMan (www.narvawatman.com) ametlik avaüritus ja esimene töökohtumine leidis aset 25-26. märtsil 2019 Tallinna Tehnikaülikoolis.

12. novembril 2019 toimus Ivangorodis projekti esimese rahvusvahelise (suvise) öko-maratoni ametlik lõputseremoonia ja teise (talvise) öko-maratoni avamine, millest võtsid osa ka Narva LV Arhitektuuri- ja linnaplaneerimise ameti esindajad. Sel üritusel tutvustati osalejatele suvise öko-maratoni tulemusi, esitleti sellest tehtud videot ning arutati talvise öko-maratoni korraldamist ning selle oodatavaid tulemusi (vt http://www.narvariver.pro).

Esimene üritus talvise öko-maratoni raames toimus Narva Soldino gümnaasiumis 19. novembril 2019, kus Tallinna Tehnikaülikooli teadlased esinesid projekti tegevuste ja globaalsete veevarude jaotamise teemalise interaktiivse loenguga. Rühmadesse jaotatud õpilastel tuli aga arvutada virtuaalne veekogus erinevates põllumajandus- ja tööstustoodetes ning esitada ettepanekud säästva veekasutuse kohta.

Täiendavat teavet projekti tegevustest ja tulemustest leiab www.narvawatman.com ning öko-üritustest www.narvariver.pro (vene keeles).

Lisainfo:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise amet
Jelena Molodtsova, tel 3599173, KMH vanespetsialist

Lisatud 16.01.2020, 07:57
Muudetud 16.01.2020, 08:20

eelmine järgmine