Narva linn


Kutse Narva Linnavolikogu istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 30. jaanuaril 2020 kell 14.00 Peetri plats 1, II korruse saalis.

Päevakord:
1. Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 6 "Pedagoogide töötasustamise kord" muutmine (ME001).
2. Narva Lasteaia Kakuke tegevuse lõpetamine (OE007).
3. Vara tasuta kasutamise lepingu sõlmimine (OE008).
4. Riigihanke „Korraldatud jäätmeveo teenuse osutamine Narva linnas aastatel 2020 – 2023“ läbiviimiseks nõusoleku andmine“ (OE086).
5. Riigihanke "Narva linna teede teekatte aastaringsed jooksvad remonttööd 2020-2021" avatud hankemenetluse korraldamiseks nõusoleku andmine (OE003).
6. "Viitade ja kaartide uuendus ja paigaldus" projekti oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine (OE004).
7. Projekti „Eesti-Vene piiriäärse regiooni omavalitsuste ja ühenduste kompetentsi, loovuse, suutlikkuse ja koostöö suurendamine / 4C Solutions“ omafinantseeringu kinnitamine (OE009).
8. Narva Linnavolikogu 29.01.2015 määruse nr 2 "Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend" muutmine (ME002).
9. Narva Linnavolikogu 17.05.2012. a määruse nr 9 „Narva linnas korraldatud jäätmeveo rakendamise kord“ ja Narva Linnavolikogu 17.05.2012. a määruse nr 8 „Narva jäätmehoolduseeskiri“ muutmine (ME031).
10. Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määruse nr 9 „Aiandusühistutele rahalise toetuse väljamaksmise kord“ muutmine (ME032).
11. Läänemere Linnade Liidust (Union of the Baltic Cities) väljaastumine (OE087).
12. Kodanikualgatuse toetamise kord Narva linna eelarvest“ (ME030).
13. Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 59-59 Narvas otsustuskorras võõrandamine (OE005).
14. Munitsipaaleluruumi A-A.Tiimanni 14-9 Narvas otsustuskorras võõrandamine (OE006).
15. Mõisa tn 4 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine (OE002).
16. Arupärimisele vastamine: linnavolikogu liikmete arupärimisele „Uue hooldekodu planeerimisest“ (20.12.2019 nr 2-21/14050) vastab linnapea A. Jevgrafov (08.01.2020 nr 1.27/14050-2).
17. Arupärimisele vastamine: linnavolikogu liikmete arupärimisele „SA Narva Linnaleht“ (20.12.2019 nr 2-21/14051) vastab linnapea A. Jevgrafov (09.01.2020 nr 1.27/14051-2).


Irina Janovitš
Narva Linnavolikogu esimees

Lisatud 24.01.2020, 13:29
Muudetud 24.01.2020, 14:13

eelmine järgmine