Narva linn


Narva Noortekeskuse direktori konkurss

Narva Linnavalitsus kuulutab välja konkursi

Narva Noortekeskuse direktori vaba ametikoha täitmiseks

Narva Noortekeskuse direktori kandidaadile esitatavad nõuded:
♦ magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning juhtimiskompetentsid;
♦ riigikeele oskus vähemalt C1-tasemel;
♦ noorsootöö kogemus.

Kandidaadil esitada komisjonile järgmised dokumendid:
• kirjalik avaldus konkursil osalemise kohta;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• essee Narva Noortekeskuse arenguvisiooni kohta;
• konkursil osaleja soovil muud dokumendid.

Dokumendid tuleb kandidaadil esitada 21. veebruariks 2020. a digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel kultuur@narva.ee.

Lisainfo:
kultuur@narva.ee.

Lisatud 29.01.2020, 13:57
Muudetud 29.01.2020, 14:23

eelmine järgmine