Narva linn


Narva Linnavolikogu 34. istung toimub elektrooniliselt ajavahemikul 13.04.2020 kella 9.00 kuni 15.04.2020 kella 15.00-ni.

Vabariigi Valitsus otsustas 12. märtsil korraldusega nr 76 kuulutada riigis välja eriolukorra seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas, viiruse Eestisisese leviku tuvastamisega ja laienemise suure tõenäosusega ja sellest tingitud massilise nakatumise ohuga ja keelas alates 13. märtsist 2020 kõik avalikud kogunemised kuni 1. maini 2020. Sel põhjusel jäi 26.märtsiks 2020.a plaanitud Narva linnavolikogu istung ära.
Kuna kehtestatud eriolukorra eesmärk on elanikkonna tervise kaitse, on Rahandusministeeriumi poolt KOV-dele antud selgituste kohaselt kohalikel omavalitsustel võimalus rakendada volikogu, valitsuse ja komisjonide istungite pidamisel elektroonilisi töövorme, et vältida inimeste füüsilisi kogunemisi.
Rahandusministeerium sedastab KOV-dele, et volikogu istungite läbiviimise täpsem kord nähakse ette iga volikogu töökorraga (KOKS § 44 lõike 1 kolmas lause) ja isegi kui volikogu töökorras ei ole ette nähtud võimalust volikogu istungeid elektrooniliselt läbi viia, kuid kui riigis kehtestatud eriolukord või jooksvad olulised KOV küsimused tingivad volikogu istungite läbiviimise, siis erandkorras saab volikogu istungi elektrooniliselt pidada ka ilma vastava volikogu töökorrast tuleneva volituseta.
Lähtudes ülaltoodust toimub Narva Linnavolikogu 34. istung elektrooniliselt ajavahemikul 13.04.2020 alates kella 9.00 kuni 15.04.2020 kella 15.00-ni.

Eelnõude osas esitatud küsimused, vastused, sõnavõtud, muudatusettepanekud avalikustatakse jooksvalt allpool.

Päevakord:

1. Narva Linnavolikogu 25.09.2014. a määruse nr 19 „Reklaamimaksumäärus“ ja 27.02.2020. a määruse nr 6 „Reklaamimaksumäärus“ rakendamise peatamine“ (ME006).
2. Kinnistu omandamine (Kosmonaudi 6, Narva) (OE018).
3. Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määruse nr 9 „Aiandusühistutele rahalise toetuse väljamaksmise kord“ muutmine (ME008).
4. Sihtasutuse „Narva Linnaleht“ registrikood 90014483 lõpetamine (OE015).
5. Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 31-36 Narvas otsustuskorras võõrandamine (OE014).
6. Munitsipaaleluruumi Kreenholmi 29-33 Narvas otsustuskorras võõrandamine (OE019).
7. Munitsipaaleluruumi Pähklimäe tn 9-36 Narvas otsustuskorras võõrandamine (OE020).
8. Narva Linnavolikogu 17.01.2008 määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine seoses eriolukorraga“ (ME007).
9. Narva linna 2020. aasta eelarve muutmine (ME009)
10. Narva Linnavolikogu 27.05.2010 otsusega nr 79 „Tiigi tn 7 ja Tiigi tn 11 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine (OE016).
11. Narva Linnavolikogu 04.10.2012 otsusega nr 118 „Narva Tööstuspargi territooriumi detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine (OE017).
12. Arupärimisele vastamine: fraktsiooni Meie Narva arupärimisele „Kooli toitlustamise korraldamine“ (28.02.2020 nr 2-21/2212) vastab linnapea A. Jevgrafov (24.03.2020 nr 1.27 /2212-2).
13. Arupärimisele vastamine: fraktsiooni Meie Narva arupärimisele „Kreenholmi staadioni rekonstrueerimisest“ (28.02.2020 nr 2-21/2213) vastab linnapea A. Jevgrafov (13.03.2020 nr 1.27/2213-2).


Irina Janovitš
Narva Linnavolikogu esimees

Narva Linnavolikogu istung nr 34

9.00 - istung nr 34 on avatud
9.00 - 9.30 - muudatusettepanekud päevakorra kohta
9.30 - 12.00 - päevakorra kinnitamine

Lugupeetud volikogu liikmed,
Teatan teile sellest, et hääletamine on lõppenud ja istungi päevakord on kinnitatud.
Samas annan teada, et oma osalusest 34. istungil andsid teada järgmised linnavolikogu liikmed (kokku 28): H. Adamovitš, N. Burdakov, V. Butuzov,
I. Fjodorov, J. Golubtsova, S. Gorlatš, I. Janovitš, J. Kavrus, T. Komlova, J. Kondrašova, A. Kovalenko, A. Kutti, S. Lešihhina, S. Lvov, V. Mižui, A. Mägi, L. Olenina, J. Pahhomova, K. Raik, J. Raud, J. Saan,  O. Silland, M. Stalnuhhin, T. Stolfat, T. Tammiste, V. Tarahtin, J. Tšertova, G. Vologdina.
Päevakorra poolt 24, ei hääletanud 4.
Alates kella 12.00 kuni 17.00 algab istungi järgmine osa. Ootan teie esinemisi, arupärimisi, küsimusi. Tuletan meelde, et igal volikogu liikmel on õigus esitada iga päevakorraküsimuse kohta 2 küsimust.

Irina Janovitš
Narva Linnavolikogu esimees

13.04.2020. a. kell 13.02 ühines Linnavolikogu e-istungi tööga Linnavolikogu liige A. Pratkunas.

Linnavolikogu e-istungil osalevad 29 Linnavolikogu liikmeid.

15.04.2020 kell 8.50 määruse eelnõu "Narva Linnavolikogu 17.01.2008 määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine seoses eriolukorraga“ (ME007) on algataja poolt tagasi võetud.


Kinnitati istungi järgmine päevakord:
1. «Narva Linnavolikogu 25.09.2014. a määruse nr 19 „Reklaamimaksumäärus“ ja 27.02.2020. a määruse nr 6 „Reklaamimaksumäärus“ rakendamise peatamine“ (ME006).

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori J. Saija esinemine

Hääletamise tulemused:
Võeti vastu määrus nr 7 "Narva Linnavolikogu 25.09.2014. a määruse nr 19 „Reklaamimaksumäärus“ ja 27.02.2020. a määruse nr 6 „Reklaamimaksumäärus“ rakendamise peatamine“ - poolt 27, erapooletu 1.


2. Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määruse nr 9 „Aiandusühistutele rahalise toetuse väljamaksmise kord“ muutmine (ME008).

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktori J. Skulatšova ettekanne

Linnavolikogu ühistute komisjoni esimehe J. Pahhomova esinemine

Hääletamise tulemused:
Võeti vastu määrus nr 8 "Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määruse nr 9 „Aiandusühistutele rahalise toetuse väljamaksmise kord“ muutmine" - poolt 21.


3. Sihtasutuse „Narva Linnaleht“ registrikood 90014483 lõpetamine (OE015).

Linnavolikogu liikme K. Raik'i ettekanne

Linnavolikogu liikme J. Pahhomova küsimus - Linnavolikogu liikme K. Raik'i vastus

Linnavolikogu liikme J. Kondrašova esinemine

Linnavolikogu liikme J. Pahhomova esinemine

Ettekandja lõppsõna

Hääletamise tulemused:
Linnavolikogu liikmed I. Janovitš, L. Olenina, G. Vologdina, M. Stalnuhhin ei osalenud hääletamisel.
Hääletati otsuse eelnõu "Sihtasutuse „Narva Linnaleht“ registrikood 90014483 lõpetamine" - poolt (8) S. Gorlatš, J. Kondrašova, A. Kovalenko, A. Kutti, A. Pratkunas, K. Raik, J. Raud, T. Tammiste.
vastu (17) H. Adamovitš, N. Burdakov, V. Butuzov, I. Fjodorov, J. Golubtsova, J. Kavrus, T. Komlova, S. Lešihhina, S. Lvov, V. Mižui, A. Mägi, J. Pahhomova, J. Saan, O. Silland, T. Stolfat, V. Tarahtin, J. Tšertova.
Antud otsuse eelnõu ei leidnud toetust.


4. Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 31-36 Narvas otsustuskorras võõrandamine (OE014).

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktori J. Skulatšova ettekanne

Linnavolikogu liikme K. Raik'i küsimused - Linnamajandusameti direktori J. Skulatšova vastus

Linnavolikogu liikme J. Pahhomova küsimused - Linnamajandusameti direktori J. Skulatšova vastus

Linnavolikogu ühistute komisjoni esimehe J. Pahhomova esinemine

Hääletamise tulemused:
Võeti vastu otsus nr 17 "Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 31-36 Narvas otsustuskorras võõrandamine" - poolt 20.


5. Munitsipaaleluruumi Kreenholmi 29-33 Narvas otsustuskorras võõrandamine (OE019).

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktori J. Skulatšova ettekanne

Linnavolikogu liikme K. Raik'i küsimused - Linnamajandusameti direktori J. Skulatšova vastus

Linnavolikogu liikme J. Pahhomova küsimused - Linnamajandusameti direktori J. Skulatšova vastus

Linnavolikogu ühistute komisjoni esimehe J. Pahhomova esinemine

Hääletamise tulemused:
Võeti vastu otsus nr 18 "Munitsipaaleluruumi Kreenholmi 29-33 Narvas otsustuskorras võõrandamine" - poolt 19.


6. Munitsipaaleluruumi Pähklimäe tn 9-36 Narvas otsustuskorras võõrandamine (OE020).

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktori J. Skulatšova ettekanne

Linnavolikogu liikme K. Raik'i küsimused - Linnamajandusameti direktori J. Skulatšova vastus

Linnavolikogu liikme J. Pahhomova küsimused - Linnamajandusameti direktori J. Skulatšova vastus

Linnavolikogu ühistute komisjoni esimehe J. Pahhomova esinemine

Hääletamise tulemused:
Võeti vastu otsus nr 19 "Munitsipaaleluruumi Pähklimäe tn 9-36 Narvas otsustuskorras võõrandamine" - poolt 20.


7. Narva Linnavolikogu 17.01.2008 määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine seoses eriolukorraga“ (ME007).

Linnavolikogu liikme K. Raik'i ettekanne

Linnavolikogu esimehe I. Janovitš küsimused - Linnavolikogu liikme K. Raik'i vastus

Linnavolikogu liikme J. Kondrašova esinemine

Linnavolikogu esimehe, fraktsiooni Kodulinn Narva esimehe I. Janovitš'i esinemine

Fraktsiooni Kodulinn Narva muudatusettepanek

Ettekandja lõppsõna


8. Narva linna 2020. aasta eelarve muutmine (ME009)

Narva Linnavalitsuse Rahandusameti direktori J. Golubeva ettekanne

Linnavolikogu liikme J. Kondrašova küsimused - Rahandusameti direktori J. Golubeva vastused

Linnavolikogu liikme T. Tammiste küsimused - Rahandusameti direktori J. Golubeva vastused

Linnavolikogu liikme J. Raud'i küsimused - Rahandusameti direktori J. Golubeva vastused

Linnavolikogu liikme A. Pratkunas küsimused - Rahandusameti direktori J. Golubeva vastused

Linnavolikogu liikme A. Kutti küsimused - Rahandusameti direktori J. Golubeva vastused

Strateegilise komisjoni esimehe L. Olenina esinemine

Strateegilise komisjoni muudatusettepanek

Hääletamise tulemused:
Võeti määruse eelnõu aluseks - poolt (20) H. Adamovitš, N. Burdakov, V. Butuzov, I. Fjodorov, J. Golubtsova, I. Janovitš, J. Kavrus, T. Komlova, S. Lešihhina, S. Lvov, V. Mižui, A. Mägi, L. Olenina, J. Pahhomova, J. Saan,  O. Silland, T. Stlolfat, V. Tarahtin, J. Tšertova, G. Vologdina.
erapooletu (1) - S. Gorlatš.
Hääletati strateegilise komisjoni muudatusettepanek - poolt (20) H. Adamovitš, N. Burdakov, V. Butuzov, I. Fjodorov, J. Golubtsova, I. Janovitš, J. Kavrus, T. Komlova, S. Lešihhina, S. Lvov, V. Mižui, A. Mägi, L. Olenina, J. Pahhomova, J. Saan,  O. Silland, T. Stlolfat, V. Tarahtin, J. Tšertova, G. Vologdina.
erapooletu (1) - S. Gorlatš
Hääletamisel ei osalenud M. Stalnuhhin, J. Kondrašova, A. Kovalenko, A. Kutti, A. Pratkunas, K. Raik, J. Raud, T. Tammiste.
Võeti vastu määrus nr 9 "Narva linna 2020. aasta eelarve muutmine" - poolt (20) - H. Adamovitš, N. Burdakov, V. Butuzov, I. Fjodorov, J. Golubtsova, I. Janovitš, J. Kavrus, T. Komlova, S. Lešihhina, S. Lvov, V. Mižui, A. Mägi, L. Olenina, J. Pahhomova, J. Saan,  O. Silland, T. Stlolfat, V. Tarahtin, J. Tšertova, G. Vologdina.
vastu (1) - S. Gorlatš
Hääletamisel ei osalenud M. Stalnuhhin, J. Kondrašova, A. Kovalenko, A. Kutti, A. Pratkunas, K. Raik, J. Raud, T. Tammiste.


9. Narva Linnavolikogu 27.05.2010 otsusega nr 79 „Tiigi tn 7 ja Tiigi tn 11 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine (OE016).

Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktori K. Enno ettekanne
Ettekandja muudatusettepanek

Hääletamise tulemused:
Võeti otsuse eelnõu aluseks - poolt 21.
Hääletati ettekandja muudatusettepanek - poolt 21.
Võeti vastu otsus nr 20 "Narva Linnavolikogu 27.05.2010 otsusega nr 79 „Tiigi tn 7 ja Tiigi tn 11 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine" - poolt 21.


10. Narva Linnavolikogu 04.10.2012 otsusega nr 118 „Narva Tööstuspargi territooriumi detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine (OE017).

Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktori K. Enno ettekanne
Ettekandja muudatusettepanek

Hääletamise tulemused:
Võeti otsuse eelnõu aluseks - poolt 21.
Hääletati ettekandja muudatusettepanek - poolt 21.
Võeti vastu otsus nr 21 "Narva Linnavolikogu 04.10.2012 otsusega nr 118 „Narva Tööstuspargi territooriumi detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine" - poolt 21.


11. Arupärimisele vastamine: fraktsiooni Meie Narva arupärimisele „Kooli toitlustamise korraldamine“ (28.02.2020 nr 2-21/2212) vastab linnapea A. Jevgrafov (24.03.2020 nr 1.27 /2212-2).

Linnavolikogu liikme J. Kondrašova esinemine


12. Arupärimisele vastamine: fraktsiooni Meie Narva arupärimisele „Kreenholmi staadioni rekonstrueerimisest“ (28.02.2020 nr 2-21/2213) vastab linnapea A. Jevgrafov (13.03.2020 nr 1.27/2213-2).

Linnavolikogu liikme K. Raik'i küsimused - Linnapea A. Jevgrafovi vastus

Pöördumised, avaldused, arupärimised

Linnavolikogu esimehe I. Janovitš'i esinemine

Linnavolikogu esimehe, fraktsiooni Kodulinn Narva esimehe I. Janovitš'i esinemine

Linnavolikogu liikme K. Raik'i esinemine

Linnavolikogu liikme T. Tammiste arupärimine

Linnavolikogu liige J. Kondrašova arupärimine

Linnavolikogu liikme K. Raik arupärimine


Lisatud 06.04.2020, 15:15
Muudetud 15.04.2020, 15:21

eelmine järgmine