Narva linn


Pärast avamist tuleb välijõusaale puhastada kord ööpäevas

Eriolukorra juht Jüri Ratas muutis kohalike omavalitsuste soovile vastu tulles üleeilset korraldust, et edaspidi tuleks välijõusaale puhastada vähemalt kord ööpäevas.

Alates 2. maist tuleb avatud välijõusaali omanikul või valdajal tagada välijõusaali inventari märgpuhastamine vähemalt üks kord iga 24 tunni jooksul.

Korralduse seletuskirjas on välja toodud, et kohaliku omavalitsuse üksused on pärast 27. aprilli korralduse avaldamist juhtinud tähelepanu praktikas ilmneda võivatele probleemidele korralduse täimisega, kuna kohalikel omavalitsustel ei ole piisavalt desinfitseerimisvahendeid ning suutlikkust maksimaalselt iga nelja tunni järel inventari desinfitseerida.

Terviseamet on välja töötanud juhise väliskeskkonnas asuvate pindade ja kõnniteede desinfitseerimiseks. See kehtib nii välijõusaalide kui ka näiteks mänguväljakute ja muude väliskeskkonnas asuvate pindade puhul. → Juhis (PDF).

Välijõusaalidele jääb kehtima nõue kinni pidada 2+2 reeglist.

Massiteabevahendid peavad eriolukorra juhi korralduse viivitamata, muutmata kujul ja tasuta avaldama.

Korraldus (PDF);
Seletuskiri (DOCX).


Valitsuse kommunikatsioonibüroo
press@riik.ee


Küsimuste korral vaata kriis.ee või helista 1247.


Lisatud 29.04.2020, 18:21
Muudetud 29.04.2020, 18:54

eelmine järgmine