Narva linn


Narva piiriülesed projektid on esindatud Euroopa kampaanias #EUinmyregion

#EUinmyregion on Euroopa tasemel toimuv teavituskampaania, mille eesmärk on suurendada Euroopa Liidu poolt rahastatavate projektide nähtavust kogu Euroopas. Kampaania raames julgustatakse projektide partnereid esitama fotosid postkaardikonkursile, osalema lugude jutustamise võistlusel ja reklaamima lõbusat Euroopa piirkondade teemalist viktoriini.

Toetajad

Muuhulgas postkaartide valmistamiseks oli valitud kaks pilti Narva ja Ivangorodi projektist "Narva ja Ivangorodi kaldapealse ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp" ehk lühidalt "Jõepromenaadid III" ja projektist "Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks"/Narva-Slantsy Leisure Cluster.

Narva Arenduse ja Ökonoomika Amet, olga.smirnova@narva.ee/ Promenade

Narva Arenduse ja Ökonoomika Amet, olga.smirnova@narva.ee/ Cluster

Kokku oli valitud 17 pilti erinevatest maadest, mida saab vaadata SIIT.

Projekti "Jõepromenaadid III" eesmärgiks on Narva ja Ivangorodi ajalooliste kaldapealsete promenaadide väljaehitamine muutes piirilinnade jõeäärseid alasid atraktiivseks linnaruumiks, mis tõstavad Narva ja Ivangorodi linna elu-, puhke- ja külastuskeskkonna kvaliteeti ja konkurentsivõimet. Projekti kaasrahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014–2020. Projekti kogumaksumus on 4 431 000 eurot, nendest partnerite omafinantseering - 523 815,80 eurot ning programmi toetus - 3 907 184,20 eurot. Projekt kestab juulist 2019 - juunini 2022.

Projekti "Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks" eesmärk on arendada Narva ja Slantsõ linna jõeäärset territooriumi kui tervikut ning luua hea sünergia loodus- ja asukoha ressursside vahel, ühtlasi soodustades mitmekesiste võimalustega külastus-, spordi- ja ettevõtluskeskkonna arendamist. Projekti kogumaksumus on 500 773 eurot, partnerite omafinantseering 50 077,30 eurot ning programmi poolne toetus 450 695,70 eurot . Projekt kestab novembrist 2019 - aprillini 2022.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi veebileht: www.estoniarussia.eu.


Olga Smirnova
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
tel 3599275
olga.smirnova@narva.ee

Lisatud 29.05.2020, 13:06
Muudetud 29.05.2020, 13:43

eelmine järgmine