Narva linn


Kutse Narva Linnavolikogu istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub reedel 26. juunil 2020 kell 14.00 Peetri plats 1, II korruse saalis.

Pöörame teie tähelepanu sellele, et alates 01. juunist kuni 30. juunini tuleb järgida siseruumides 50 protsendi täituvust, sel põhjusel viibivad volikogu saalis ainult volikogu liikmed ja päevakorraküsimuste ettekandjad.
Volikogu istungi otsest ülekannet saab jälgida www.volis.ee kaudu.

Päevakord:

1. Narva noorsootöö arengukava 2021-2026 algatamine ja lähteülesande kehtestamine (OE021).
2. Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2030 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine (OE025).
3. Narva Linnakantselei põhimäärus (ME004).
4. Narva Linnavolikogu 19.06.2003. a otsuse nr 88/18 „Projekti Na-III raames soetatud objekti üleandmine AS-le Narva Vesi“ muutmine (OE031).
5. Kinnistu võõrandamine (Puškini tn 59, Narva) (OE034).
6. Narva linna 2020. aasta eelarve muutmine (ME011).
7. Narva linna 2019. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (OE029).
8. Narva Linnavolikogu 27.02.2019 otsuse nr 11 „Hoonestusõiguse lõpetamine kokkuleppel (Rüütli 8, Narva)“ muutmine (OE026).
9. Linnavara (Narva kesklinna stalinistlike hoonete makett) tasuta võõrandamine SA-le Narva Muuseum (OE033).
10. Päritud korteriomandi osa otsustuskorras võõrandamine (Narva linn, Uusküla tn 5-76) (OE032).
11. Raudsilla tn 1 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine (OE024).Irina Janovitš
Narva Linnavolikogu esimees

Lisatud 19.06.2020, 13:52
Muudetud 19.06.2020, 14:41

eelmine järgmine