Narva linn


Narva Linnakantselei konkurss välis- ja avalike suhete nõuniku kohale

Narva Linnakantselei võtab tööle

välis- ja avalike suhete nõuniku
(lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendaja)

Tööülesanded:
♦ Linnavalitsuse väliskülaliste vastuvõtmise korraldamine vastavalt linnavalitsuse väliskülaliste vastuvõtu praktikale (koostab viibimise kavasid, teeb eelnevaid vajalikke tellimusi, kontrollib kulutusi).
♦ Linnavalitsuse liikmete välislähetuste korraldamine.
♦ Linna ametiasutuste nõustamine välissuhete alal.
♦ Linnavalitsuse välissuhetealase informatsiooni kogumine ning linnavalitsuse liikmetele ja linna ametiasutustele vajaliku informatsiooni kättesaadavuse tagamine.
♦ Linnavalitsuse protokolliliste vastuvõttude korraldamine, lepingute piduliku allakirjutamise ja muude Linnavalitsuse esindusürituste etiketi kohane läbiviimine ning konsulteerimine linna ametiasutusi protokolliliste ürituste läbiviimisel.
♦ Narva linnaga seotud rahvusvahelistes projektides osalemine.
♦ Rahvusvaheliste projektide toimimise kureerimine.
♦ Välissuhetealase teabe avalikustamise tagamine kodulehel.
♦ Koostöös kodulehe toimetajaga kodulehe võõrkeelsete lehekülgede haldamise korraldamine.
♦ Dokumentide ettevalmistamine viisade vormistamiseks Narva linnavalitsuse teenistujatele ja Narva linna rahvuskultuuri seltsidele.
• Üldsuse ja teabekanalite informeerimine Narva Linnavalitsuse tegevusest.
♦ Teabekanalites avaldatud Narva linna puudutava informatsiooni vahendamine Narva Linnavalitsuse liikmetele ja vajadusel teistele Linnavalitsuse teenistujatele.
♦ Narva Linnavalitsuse maine hoidmine ja kujundamine.

Nõuded:
• kõrgharidus;
• eesti keele, vene keele ja inglise keele oskus kõrgtasemel;
• varasem töökogemus töökoha tegevusvaldkonnas;
• hea suhtlemisoskus, viisakas ja korrektne käitumine;
• kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus-ja vastutusvõime.

Soodustavad asjaolud:
• eelnev töökogemus avalikus sektoris.

Töökoha andmed:
♦ Töökoha asukoht: Narva linn, Peetri plats 5.
♦ Tööaeg: täistööaeg.
♦ Töösuhte kestus: ajutiselt äraoleva töötaja naasmiseni.
♦ Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik.

Konkursil osalejatel esitada järgmised dokumendid:
• sooviavaldus;
• CV;
• haridust tõendavate dokumentide koopia.

Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 18.08.2020, saates need e-posti aadressil konkurss@narva.ee.

Lisatud 29.07.2020, 11:13
Muudetud 29.07.2020, 11:35

eelmine järgmine